Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā II kārta

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Liepājas pašvaldība
  • 14. oktobris, 2019

  Projekta mērķis ir Liepājas pilsētas degradētās teritorijas revitalizācija, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

  Piezīmes

  Finansējums

  Projektu plānots īstenot “Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā II kārta” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

  Finansējums tiks precizēts pēc Liepājas pilsētas domes Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas projekta akceptēšanas.

  Plānotās projekta aktivitātes

  Roņu ielas pārbūve, posmā no Uliha ielas līdz Zvejnieku alejai 11B/Roņu ielai 9.

  Projekta termiņš

  Projekta īstenošana plānota 2020. gadā.

  Kontaktpersona

  Ilze Jurkovska
  Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja
  Attīstības pārvalde
  Tālrunis: 63 404 709
  E-pasts: ilze.jurkovska@liepaja.lv