Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  • 1. novembris, 2017
  • 31. oktobris, 2018

  Dokumenti

  Piezīmes

  Projekta mērķis

  Attīstīt Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

  Projekta īstenošanas termiņš

  Projektu darbība uzsākta 2017. gada 3. aprīlī, projektu īstenošanas laiks līdz 2018. gada 30. septembrim.

  Finansējums

  Kopā: EUR 2 083 831,59. ERAF: EUR 1 429 797,95. Valsts Budžeta dotācija: EUR 63 079,32. Pašvaldības finansējums: EUR 189 237,97.

  Projekta aktivitātes

  Ergonomiskas mācību vides izveide, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde, Jaunu dabaszinātņu kabinetu izveidošana un iekārtošana, Sporta laukuma atjaunošana, Metodiskā centra izveidošana un iekārtošana.

  Kontaktpersona

  Laura Pakule-Krūče
  Liepājas izglītības pārvaldes
  Attīstības un projektu nodaļas vadītāja
  Tālrunis: 63 489 178