Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  LLI-490 "Senioru sociālā iekļaušana Latvijas - Lietuvas pārrobežu reģionā, uzlabojot pieejamību sociālām un fiziskām aktivitātēm (Aktīvie seniori)”

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pašvaldība
  • 2. novembris, 2020
  • 25. augusts, 2022

  Projekta mērķis ir uzlabot senioru fizisko un emocionālo veselību, nodrošinot bezmaksas pakalpojumus, kas uzlabos viņu ikdienas dzīves kvalitāti. Savukārt uzlabojot sociālo darbinieku kompetenci darbā ar senioriem, tiks veicināta izpratne arī par fizisko aktivitāšu nozīmīgumu senioru dzīves kvalitātes uzlabošanā.

  Piezīmes

  Finansējums

  Kopējais projekta finansējums ir 250 070,22 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 212 559,69 EUR).
  Liepājas kā partnera kopējais projekta budžets ir 133 742,24 EUR, t.sk.:

  • 85% (113 680,90 EUR) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta finansējums;
  • 10% (13 374,22 EUR) Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums;
  • 5% (6687,11 EUR) Valsts budžeta līdzfinansējums.

  Programmas mājaslapa www.latlit.eu

  Eiropas Savienības mājaslapa www.europa.eu

  Plānotās projekta aktivitātes

  • informatīvo pasākumu organizēšana senioru iekļaušanai sabiedrībā aktualizēšanai;
  • pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana Latvijas un Lietuvas robežās gan senioriem, gan sociālās jomas darbiniekiem;
  • sociālo pakalpojumu pilnveide (nodarbības senioriem Liepājas domes Sociālā dienesta Veco ļaužu dzīvojamā mājā);
  • sociālo darbinieku pilnveides pasākumi darbā ar senioriem;
  • semināri senioriem par krišanas risku novēršanu;
  • fizisko aktivitāšu inventāra iegāde Liepājas domes Sociālā dienesta Veco ļaužu dzīvojamā mājā;
  • pacēlāja iegāde cilvēkiem ar invaliditāti piekļuvei dušām Liepājas domes Sociālā dienesta Veco ļaužu dzīvojamā mājā;
  • fizisko aktivitāšu laukuma izbūve brīvā dabā pie Liepājas domes Sociālā dienesta Veco ļaužu dzīvojamās mājas Ganību ielā 135/141;

  Projekta īstenotāji

  Projekta vadošais partneris:

  Neringas Sociālo pakalpojumu centrs
  E-pasts: rasa.baltrusaitiene@neringosspc.lt
  neringosspc.lt

  Projekta partneris:

  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija

  Projekta termiņš

  No 2020. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam.

  Kontaktpersona

  Anete Kopštāla
  Veselības veicināšanas koordinētāja
  Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa
  Tālrunis: 63 404 747
  E-pasts: anete.kopstala@liepaja.lv