Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Meža dienas 2022

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  • 15. jūlijs, 2022
  • 23. septembris, 2022

  Pašvaldību labiekārtošanas darbi parkos un izpratnes par mežu veidošana sabiedrībā.

  Dokumenti

  Piezīmes

   

  Finansējums

  Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1800 eiro. finansējuma avots: Meža attīstības fonds.

  Sadarbības iestāde

  Latvijas Pašvaldību savienības (LPS).

  Projekta mērķis

  Pasargāt rotaļu laukuma Eduarda Tisē ielā 57 teritoriju no vējiem, labāk norobežotu no ielas ietekmes, un izglītot sabiedrību par koku nozīmi ainavā un parku arhitektūrā.

  Projekta uzdevums

  Izveidot koku un krūmu stādījumu grupas:

  • Rotaļlaukuma ziemeļu pusē veidot filadelfu (jasmīnu) un ceriņu dzīvžogu (aizsargstādījumus);
  • Ielas pusē – atsevišķas trīs četru zemo ziedošo koku grupas un dobi ar zemiem ziedošiem krūmiem;
  • Ezera pusē, kur jau aug liels vītols un iestādīts/ aug jauns vītoliņš, papildus iestādīt vairākus lielo koku stādus.
  • Izglītojošs pasākums par meža apsaimniekošanu “Koku vērtība pilsētvidē” – jauno apstādījumu veidošanā aicināsim piedalīties apkārtnes ģimenes, vienlaikus interesantā un atraktīvā veidā informēsim klātesošos par koku un citu apstādījumu nozīmi uz pilsētas vides kvalitāti.

  Projekta īstenošanas laiks

  No 2022. gada 15. jūlija līdz 1. oktobrim.

  Kontaktpersona

  Dace Liepniece-Liepiņa
  Vides nodaļas vadītāja
  Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa
  Tālrunis: 63 404 745
  E-pasts: dace.liepniece@liepaja.lv