Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 2. kārta (Cukura iela). Nr. 5.6.2.0/19/I/006

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pašvaldība
  • 16. decembris, 2019
  • 28. decembris, 2020

  Projekta mērķis ir degradētās teritorijas revitalizācija, nodrošinot atbilstošu publisko infrastruktūru, īpaši izstrādājot atbalsta pasākumus publisko ceļu sakārtošanai, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, t.sk. veicināt darba vietu radīšanu.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Projekts tiek īstenots ar ERAF fonda atbalstu, specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2 “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 1. kārta” ietvaros.

  Projekta kopējās izmaksas ir 1 056 339,96 EUR, no kurām:

  • ERAF finansējums 891 109,89 EUR;
  • VBD 37 652,54 EUR;
  • Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums 112 957,60 EUR;
  • Neattiecināmie izdevumi 52 272,47 EUR.

  Plānotās projekta aktivitātes

  Projekta ietvaros, veicot Cukura ielas posma no Grīzupes līdz Nākotnes ielai infrastruktūras pārbūvi, ir paredzēts veikt brauktuves paplašināšanu, brauktuves segums būs asfaltbetona, tiks izbūvēta akmens bruģa saliņa atdalot no brauktuves ar betona apmali, nodrošinot transportam kreisā pagrieziena drošu veikšanu. Tiks izveidotas nobrauktuves uz perspektīvajām teritorijām ielas kreisajā pusē un uz īpašumu Cukura 32, nobrauktuves pārbūvēs, lai nodrošinātu smagā transporta ērtu pārvietošanos uz un no perspektīvajām teritorijām, tāpat tiks izbūvēts autobusa pieturvietas paplašinājums (t.sk. pieturvietas paviljons ar soliņu un miskasti).

  Izbūvēs caurtekas, tiks uzstādītas jaunas ceļa zīmes un uzklāti horizontālie apzīmējumi,tiks izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācija, nocirsti 35 koki (lai iegūtu nepieciešamo teritoriju brauktuves paplašināšanai un kabeļu pārcelšanai), iestādīti 53 jauni koki (dižstādi).

  Tiks veikta esošo sakaru kabeļu tīklu/kanalizācijas pārnešana (t.sk. SIA "Ostkom" un SIA "Elektrons & K" tīkli), pārnesti ārējo elektroapgādes kabeļi (t.sk. augstsprieguma kabeļi), kur būvdarbu rezultātā nav iespējams izvairīties no komunikāciju pārbūves, tāpat tiks veikta ūdensvada pārbūve, nepalielinot inženiertīklu jaudu raksturojošos parametrus, kur būvdarbu rezultātā nav iespējams izvairīties no komunikāciju pārbūves.

  Projekta termiņš

  Projekta īstenošana no 2019. gada 30. marta līdz 2021. gada 29. decembrim.

  Kontaktpersona

  Ilze Jurkovska
  Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja
  Attīstības pārvalde
  Tālrunis: 63 404 709
  E-pasts: ilze.jurkovska@liepaja.lv