Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3. kārta, identifikācijas Nr. 5.6.2.0/19/I/019

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pašvaldība
  • 17. novembris, 2020
  • 21. jūlijs, 2022

  Projekta mērķis ir degradētās teritorijas revitalizācija, sakārtojot teritorijas pamatinfrastruktūru atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, nodrošinot ilgtspēju veicinošu jaukta darījumu un sabiedrisko objektu un jaukta darījumu apbūves ar ražošanas funkciju teritoriālo izaugsmi, t.sk. veicinot darba vietu radīšanu.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Projekts tiek īstenots “Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1. kārta” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

  Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta 2020. gada 7. augustā.

  Kopējās projekta izmaksas ir EUR 3 208 460,80:

  • Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 1 360 000 (85%)
  • Valsts budžeta dotācija EUR 60 000 (3.75%)
  • Pašvaldības finansējums EUR 180 000,00 (11.25%)
  • Projekta neattiecināmās izmaksas EUR 1 608 460,80.

  Plānotās projekta aktivitātes

  Ezermalas ielas pārbūve:

  • brauktuves pārbūve – 1,100km;
  • ielas apgaismojuma pārbūve un izbūve, elektroapgādes tīklu kabeļu un gaisvadu līniju pārbūve;
  • vājstrāvas komunikāciju tīklu pārbūve
  • lietus ūdens kanalizācijas izbūve – 1,565km;
  • sadzīves kanalizācijas pārbūve un izbūve - 0,4322 km;
  • ūdens apgādes pārbūve un izbūve - 1,2645 km;
  • gājēju un velosipēdistu tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūvi - 0,1155 km.

  Projekta termiņš

  Projektu īstenošanas sākuma datums ir 2020. gada 7. augusts, projektu īstenošanas beigu datums ir 2022. gada 6. novembris.

  Kontaktpersona

  Uldis Klaks-Kleins
  Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītājs
  Attīstības pārvalde
  Tālrunis: 63 404 768
  E-pasts: uldis.klaks-kleins@liepaja.lv