Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 4. kārta (5.6.2.0/19/I/018)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pašvaldība
  • 16. oktobris, 2020
  • 8. septembris, 2023

  Projekta mērķis ir teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmā atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

  Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta 2020. gada 28. augustā.

  Kopējās projekta izmaksas ir 7 319 679,24 EUR, no kurām:

  • ERAF fonda finansējums 6 088 149,98 EUR;
  • VBD 268 594,85 EUR;
  • Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums 805 784,56 EUR;
  • Neattiecināmie izdevumi 157 149,85 EUR.

  Projekta ievaros veicamās aktivitātes

  • pārbūvēt K. Zāles laukuma brauktuvi, t.sk. izveidot veloceliņus, drošas gājēju pārejas, pārbūvēt ielas apgaismoja tīklu, pārbūvēt lietus ūdens kanalizācijas tīklus;
  • posmā no Jaunā tilta līdz Tramvaju tiltam demontēt esošo – degradēto krasta stiprinājumu. Atjaunot esošo krasta stiprinājumu vietās, kur tas ir iespējams un no jauna izbūvēt to vietās, kur tas demontēts;
  • satiksmes organizācijas optimizēšana Jūras ielā līdz Fr. Brīvzemnieka ielai;
  • ūdenssaimniecības tīklu pārbūve Stūrmaņu, Fr. Brīvzemnieka un Dzirnavu ielu posmos.

  Projektā īstenošanā plānotie sasniedzamie uzraudzības rādītāji

  • atjaunotā degradētā teritorija (turpmāk tekstā – ADT) 1,27 ha platībā;
  • radītas 149 jauna darbavieta;
  • piesaistītas privātās investīcijas EUR 13 940 000 apmērā uzņēmumu darbības paplašināšanai.

  Projekta īstenošanas ilgums

  No 2020. gada 28. augusta līdz 2023. gada 31. decembrim.

  Kontaktpersona

  Anna Rokjāne
  Attīstības pārvalde
  Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja
  Tālrunis: 63 404 759
  E-pasts: anna.rokjane@liepaja.lv