Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (Nr. 8.3.4.0./16/I/001)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Izglītības kvalitātes valsts dienests
  • 28. augusts, 2017
  • 29. jūnijs, 2022

  Liepājas pašvaldība, 2017. gada 28. augustā noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

  Projekta sadarbības partneri

  Latvijas pašvaldības un Valsts profesionālās izglītības iestādes.

  Projekta mērķis

  Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

  Projektā sniegtais atbalsts

  • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
  • Kompensācija par:
   • sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
   • naktsmītnēm;
   • ēdināšanu;
   • individuālās lietošanas priekšmetiem;
   • speciālo transportu.

  Projekta mērķgrupa

  • 1.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;
  • 1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

  Projekta īstenošanas laiks: 16.03.2017.–31.12.2023.

  Projektā iesaistītās skolas

  • Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
  • Liepājas Liedaga vidusskola
  • Liepājas 3. pamatskola
  • Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
  • Liepājas Raiņa 6. vidusskola
  • Liepājas 7. vidusskola
  • Liepājas 8. vidusskola
  • J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola
  • Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola
  • Liepājas Līvupes pamatskola-attīstības centrs
  • Liepājas Ezerkrasta sākumskola
  • Liepājas Centra sākumskola

  Projekta īstenošanas pamats

  Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

  Kontaktinformācija novadā

  Inta Budriķe
  Tālrunis: 63 489 142
  Mobilais tālrunis: 29 123 060 
  E-pasts: inta.budrike@liepaja.edu.lv

  Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā

  Mobilais tālrunis: 28 684 847
  E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

  Plašāka informācija par projektu

  Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

  Projekta sociālā vietnē Facebook https://www.facebook.com/pumpurs.lv/