Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Projekts “Atvērto datu pieejamības un apstrādes stiprināšana vietējas izaugsmes un pilsētas pārveides veicināšanai” (OD4GROWTH - Strengthening the availability and processing of Open Data to support local growth and urban transformation)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  • 14. marts, 2023

  Projekta mērķis ir veikt Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo datu auditu, uzzīmēt datu arhitektūru un izstrādāt scenārijus datu noliktavas izveidei, lai izvērtētu un publicētu atvērto datu kopas nacionālajā atvērto datu portālā data.gov.lv, kā arī organizēt ieinteresēto pušu tikšanās, lai veicinātu atvērto datu izmantošanu pilsētas ekonomiskajai attīstībai.

  Piezīmes

  Finansējums

  Projekts tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” starpreģionu sadarbības programmas “INTERREG EUROPE 2021.–2027. gadam” ietvaros.

  Kopējais projekta budžets EUR 1,827,628.

  Projekta partnerība

  • Vadošais partneris – Veneto region, Itālija;
  • Pannon Business Network Association, Ungārija;
  • Mazovia Development Agency, Polija;
  • Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Ungārija;
  • Andalusian Federation of Municipalities and Provinces (F.A.M.P.), Spānija;
  • GRAND E-NOV+, Francija;
  • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Latvija;
  • Silute District Administration, Lietuva;
  • Regional Development Fund of Eastern Macedonia-Thrace, Grieķija.

  Projekta apraksts

  Projektā paredzētas aktivitātes, kas veicinātu izpratni par atvērtajiem datiem un to pienesumu pilsētas attīstībā. Projekta ietvaros tiks izstrādāta un veikta aptauja, lai izprastu uzņēmēju nepieciešamību pēc atvērto datu kopām, tiks apzināti labās prakses piemēri, kur jau atvērtie dati tiek radīti un izmantoti.

  Projekta partneri organizēs tematiskās grupas par atvērto datu kvalitāti un kvantitāti, atvērtajiem datiem publisko pakalpojumu attīstīšanā un biznesā. Kā viena no projekta aktivitātēm arī plānota partneru tikšanās, lai veicinātu savas pilsētas atpazīstamību un dalītos pieredzē.

  Projekta īstenošanas ilgums

  No 2023. gada 1. marta līdz 2027. gada 1. martam.

  Plašāka informācija par projektu angļu valodā tīmekļvietnē www.interregeurope.eu/od4growth.

  Kontaktpersona

  Linda Alksne
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  IT daļas IT pakalpojumu pārvaldības procesu vadītāja
  Tālrunis: 63 404 760
  E-pasts: linda.alksne@liepaja.lv