Projekts “Būnas izbūve Baltijas jūrā” (identifikācijas Nr.5.1.1.0/17/I/003)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas pašvaldība
  • 26. aprīlis, 2018
  • 3. marts, 2020

  Projekta mērķis ir novērst jūras krasta erozijas izraisīto apdraudējumu publiskās infrastruktūras objektam – Liepājas pilsētas notekūdens attīrīšanas (NAI) iekārtām, saglabājot to pastāvēšanu un saimnieciskās darbības konkurētspēju, novēršot iespējamo vides un jūras piesārņojumu un nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi.

  Dokumenti

  Piezīmes


  Finansējums

  Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" otrās projektu atlases kārtas ietvaros.

  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 5 499 990,90:

  • Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 4 674 992,26
  • Liepājas pilsētas līdzfinansējums – EUR 618 748,98
  • Valsts līdzfinansējums – EUR 206 249,66.

  Projekta uzdevumi

  Projekta īstenošanas rezultātā tiks izbūvēta krasta aizsargbūve - 503,6 metru gara būna (mols), tai skaitā 456 metri jūras daļa (uz ziemeļiem no Liepājas pilsētas notekūdens attīrīšanas iekārtām).

  Būna tiek izbūvēta taisnā leņķi pret krastu, krasta daļa savienojas ar krasta nogāzi. Būna ir paredzēta mainīga platuma un augstuma (atkarībā no dziļuma). Vidējā daļa trapecveidīga, būnas galvu jūrā norobežo rievsiena, galva nostiprināta ar betona kubu un cilindrisku gabionu krāvumu.

  Būna veidota no ģeotekstila caurulēm, kuru diametrs ir 4 un 5 metri un kuras tiek piepildītas ar smiltīm. Cauruļu skaits pieņemts atkarībā no dziļuma – viena vai trīs caurules vienā vai divās kārtās. Ar smiltīm pildītas caurules tiek pārklātas ar akmens krāvumu, kas pasargās tās no bojājumiem.

  Būna aizturēs smiltis no aizplūšanas jūrā un kopējā būnas ietekmes zona, kas tiks pasargāta no erozijas, ir apmēram 3 km Baltijas jūras krasta uz D no būnas.

  Saskaņā ar modelēšanas datiem, tiek prognozēts, ka 60 gadu laikā krasta līnijas pieaugums pie NAI būs apmēram 100 metri. No erozijas tiks pasargāta piekraste 3 km garumā ar kopējo sauszemes platību 0,54 km2.

  Kontaktpersona

  Laura Taube
  Attīstības pārvaldes projektu vadītāja
  Tālrunis: 63 404 768
  E-pasts: laura.taube@liepaja.lv