Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Projekts “Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Liepājas ezers” (projekta Nr. 1-08/45/2023)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  • 2. augusts, 2023
  • 27. februāris, 2024

  Projekta mērķis ir saglabāt teritorijas bioloģiskās vērtības (aizsargājamos biotopus un tiem raksturīgās sugas, starptautiski nozīmīgas putnu vietas ) sabalansējot ar reģiona attīstības ilgtspējīgu rekreatīvo resursu izmantošanu.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Projekts tiek īstenots Latvijas vides aizsardzības fonda budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” dotācijām paredzētiem līdzekļiem. Projekta īstenošanai piešķirts finansējums 67% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.

  Projekta kopējās izmaksas ir 77703,78 EUR, no kurām:

  • Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums 52 177 EUR
  • Liepājas valstspilsētas pašvaldības finansējums 15 962,25 EUR
  • Dienvidkurzemes novada pašvaldības finansējums 9680,00 EUR

  Projekta apraksts

  Projekta ietvaros plānots izstrādāt dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Liepājas ezers”, atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtajam darba uzdevumam.

  Projekta izstrādātājs

  Daugavpils Universitāte.

  Iepirkuma „Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Liepājas ezers” LVP 2023/7 rezultātā 2023. gada 31. jūlijā noslēgts līgums ar Daugavpils Universitāti par dabas aizsardzības plāna izstrādi.

  Projekta realizācijas laiks

  Projekta īstenošanas laiks no 2023. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 30. jūnijam (ieskaitot).

  Projekta pēc uzraudzības periods tiek noteikts 1 (viens) gads pēc Projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas dienas.

  Kontaktinformācija

  Rita Emsiņa
  Vides aizsardzības vecākā speciāliste
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa
  Vides nodaļa
  Tālrunis: 63 404 744
  E-pasts: rita.emsina@liepaja.lv