Projekts “Dabas mājas izveide Zirgu salā” Nr. 18-02-FL03-F043.0207-000006

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pašvaldība
  • 5. oktobris, 2018
  • 27. augusts, 2020

  Projekta mērķis ir izveidot Dabas māju, nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru Liepājas Zinātnes un inovāciju centram vides jomā, kas veicinās, Liepājas ezera un Baltijas jūras vides resursu daudzveidības apzināšanu, izpēti un zvejas kultūras mantojuma saglabāšanu.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds logo
  Finansējums

  Projekts tiek īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstu, pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros.

  Projekta kopējās izmaksas ir 458 703,65 EUR, no kurām:

  • EJZF finansējums: 270 000 EUR;
  • Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums: 188 703,65 EUR.

  Projekta apraksts

  Projekta ietvaros ir paredzēts uzbūvēt ēku – Dabas māju, kura daļēji atradīsies uz Liepājas ezera, un labiekārtot teritoriju. Tādējādi tiks risināta problemātika par trūkstošo pamatinfrastruktūru, kurā vienuviet iedzīvināt Liepājas ezera un Baltijas jūras vides resursu daudzveidības apzināšanu, izpēti un zvejas kultūras mantojuma saglabāšanu.

  Savukārt, Dabas mājas saturu (t.sk. ekspozīcija) nodrošinās Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes realizētā projekta “Liepājas izglītības un zinātnes centra attīstība” vides jomā ietvaros, kuru īstenos piesaistot finansējumu no EEZ/norvēģu finanšu instrumenta. Pēc projekta realizācijas Dabas māju apsaimniekos Liepājas pilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde.

  Projekta termiņš

  2018. gada 5. oktobris–2020. gada 27. augusts.

  Kontaktinformācija

  Ilze Jurkovska
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja
  Tālrunis: 63 404 709
  E-pasts: ilze.jurkovska@liepaja.lv