Projekts “Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām, Liepājā” (Nr. 5.6.2.0/17/I/033)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pašvaldība
  • 3. oktobris, 2018
  • 6. marts, 2020

  Projekta mērķis ir Liepājas pilsētas industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu, tādējādi veicinot pilsētas teritoriālo attīstību un jaunu darba vietu radīšanu.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmā atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

  Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta 2018. gada 3. oktobrī.

  Kopējās projekta izmaksas ir EUR 1 540 946,92, tai skaitā:

  • Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 1 276 280,99;
  • valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 56 306,52;
  • pašvaldības līdzfinansējums EUR 208359.41.

  Plānotās projekta aktivitātes

  Projekta ietvaros tiks pārbūvēta Vecā ostmala 593 m garā posmā no adreses Vecās ostmalas 1 līdz adresei Vecai ostmalai 16/18 un izbūvēts jauns Jaunās ielas posms 63 metru garumā. Pašlaik esošā ielu posmu infrastruktūra un tās teritorija nav piemērota iedzīvotāju iespējām veiksmīgi pārvietoties šajā teritorijā, kā arī nav piemērota saimnieciskās darbības veikšanai. Ielu posmi nav piemēroti arī kravas transportlīdzekļu kustībai, kas nepieciešama uzņēmējdarbības attīstībai.

  Veicot ielas infrastruktūras pārbūvi, tiks atjaunots esošais ielas segums un posmā, kurā pašlaik nav cietā ceļa seguma, tas tiks izveidots, ielu bruģējot. Papildus tiks uzlabots ielas apgaismojums, pārvietojot 22 apgaismes objektus Vecajā ostmalā un uzstādot septiņus jaunus apgaismes objektus Jaunās ielas izbūvējamā ielas posmā, izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācija, pārbūvēta esošā un izbūvēta jauna sadzīves kanalizācija un ūdensapgādes sistēma, zem ietves pārvietoti elektronisko sakaru tīkli, kā arī izbūvēts gājēju - velosipēdu ceļš (ietve). Būvdarbu laikā tiks pastiprināta Vecās ostmalas ielas konstrukcija, kas nepieciešama ielas seguma izveidei.

  Projekta termiņš

  Projektu uzsākts īstenot 2018. gada jūlijā un plānots pabeigt 2020. gada decembrī.

  Būvdarbi pabeigti 2019. gada 29. novembrī.

  Kontaktinformācija

  Kristīne Lukošjus
  Attīstības pārvalde
  Projektu ieviešanas nodaļas vadošā projektu vadītāja
  Tālrunis: 63 404 705
  E-pasts: kristine.lukosjus@liepaja.lv