Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Projekts ""Digitālās un dematerializācijas pašvaldības" ("Digital & Dematerialization Municipalities" (DDM))”

  • Publicēts:
  • 21. aprīlis, 2022

  Projekta mērķis - samazināt papīra un printeru izejmateriālu patēriņu pašvaldībā, tādējādi samazinot perspektīvā pašvaldības izdevumus šajās pozīcijās.

  Piezīmes

  Finansējums

  Projekts sagatavots Erasmus+ programmas projektu konkursa “Maza mēroga partnerību projekti pieaugušo izglītības sektorā” ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 60 000 eiro, nodrošinot 100% līdzfinansējumu no Erasmus+ programmas. 

  Projekta partneri

  Projekta vadošais partneris ir pašvaldība Vila Nova de Poiares (Portugālē) un sadarbības partneris ir pašvaldība Mielec (Polijā).

  Projekta apraksts

  Projekta ietvaros tiks veikts iekšējais audits pirms un pēc projekta par papīra, toneru, programmatūras un IS Sistēmu izmantošanu, kā arī tiks organizētas darbinieku apmācības paradumu maiņai darbā ar elektroniskiem dokumentiem, lai tiktu samazināts izdrukāto dokumentu skaits. Projektā plānota arī procesu pārskatīšana, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni uz partnerpašvaldībām – Vila Nova de Poiares (Portugālē) un Mielec (Polijā).

  Plašāk par projekta aktivitātēm angļu valodā ddmunicipalities.com

  Projekta īstenošanas ilgums

  No 2022. gada 22. aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim.

  Kontaktpersona

  Linda Alksne
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  IT daļas IT pakalpojumu pārvaldības procesu vadītāja
  Tālrunis: 63 404 760
  E-pasts: linda.alksne@liepaja.lv