Projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā", projekta nr. 4.2.2.0/18/I/064

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas pašvaldība
  • 3. oktobris, 2019
  • 1. aprīlis, 2020

  2019. gada 2. oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldība ir parakstījusi vienošanos nr. 4.2.2.0/18/I/064 ar CFLA par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā” realizāciju, kurā paredzēta ēkas Peldu ielā 5 rekonstrukcijas projekta 1. un 2. kārtas realizācija. Tajās ietverta ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumizolēšana, 1.-3. stāva iekštelpu izbūve, inženiertīklu pieslēgumu izbūve un to montāža pa ēku un teritorijas labiekārtojums.

  Dokumenti

  Piezīmes


  Finansējums

  Kopējās projekta izmaksas ir EUR 5 476 906,68, tai skaitā:

  • Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 1 922 309,95;
  • valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 194 894,46;
  • pašvaldības finansējums EUR 584 819,64.

  Kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 2 780 234,78.
  Kopējās neattiecināmās izmaksas EUR 2 696 671,90.

  Projektu plānots realizēt 16 mēnešu laikā.

  Projektā plānotie iznākuma rādītāji:

  1. samazināsies primārās enerģijas patēriņš par vismaz 904 731.00 kwh/gadā,
  2. siltumnīcas efekta gāzu samazinājums gadā sasniegs 243 CO2 ekvivalentās tonnas,
  3. primārās enerģijas patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas nepārsniegs 80 kwh/m2 gadā.

  Būvdarbu veicējs: A/S “UPB”,
  Būvuzraudzība: SIA “Baltline Globe”,
  Autoruzraudzība: SIA “UPB Projekti”.

  Kontaktpersona

  Agris Saule
  projektu vadītājs
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  Projektu ieviešanas nodaļa
  Tālrunis: 63 404 768
  Mobilais tālrunis: 29 884 599
  E-pasts: agris.saule@liepaja.lv