Projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā", projekta nr. 4.2.2.0/18/I/064

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas pašvaldība
  • 3. oktobris, 2019
  • 12. oktobris, 2020

  2019. gada 2. oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldība ir parakstījusi vienošanos nr. 4.2.2.0/18/I/064 ar CFLA par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā” realizāciju, kurā paredzēta ēkas Peldu ielā 5 rekonstrukcijas projekta 1. un 2. kārtas realizācija. Tajās ietverta ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumizolēšana, 1.–3. stāva iekštelpu izbūve, inženiertīklu pieslēgumu izbūve un to montāža pa ēku un teritorijas labiekārtojums.

  Dokumenti

  Piezīmes


  Finansējums

  Kopējās projekta izmaksas ir EUR 5 476 906,68, tai skaitā:

  • Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 1 922 309,95;
  • valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 194 894,46;
  • pašvaldības finansējums EUR 584 819,64.

  Kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 2 780 234,78.
  Kopējās neattiecināmās izmaksas EUR 2 696 671,90.

  Projektu plānots realizēt 16 mēnešu laikā.

  Projektā plānotie iznākuma rādītāji:

  1. samazināsies primārās enerģijas patēriņš par vismaz 904 731.00 kwh/gadā,
  2. siltumnīcas efekta gāzu samazinājums gadā sasniegs 243 CO2 ekvivalentās tonnas,
  3. primārās enerģijas patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas nepārsniegs 80 kwh/m2 gadā.

  Būvdarbu veicējs: A/S “UPB”,
  Būvuzraudzība: SIA “Baltline Globe”,
  Autoruzraudzība: SIA “UPB Projekti”.

  Kontaktpersona

  Agris Saule
  projektu vadītājs
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  Projektu ieviešanas nodaļa
  Tālrunis: 63 404 768
  Mobilais tālrunis: 29 884 599
  E-pasts: agris.saule@liepaja.lv