Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā (identifikācijas Nr. 6.4.1.2/17/I/002)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pašvaldība
  • 20. jūlijs, 2017
  • 2. septembris, 2019

  Projekta mērķis ir pārbūvēt Grīzupes ielu, nodrošinot nozīmīgas Liepājas pilsētas transporta infrastruktūras sasaisti ar TEN-T tīkliem pilsētas ietvaros un integrāciju TEN-T tīklā ārpus pilsētas, un novēršot Grīzupes ielas transporta maršruta infrastruktūras pārrāvuma risku un uzlabojot satiksmes drošību vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmai (veidojot sabiedriskā transporta pieturu “kabatas”).

  Dokumenti

  Piezīmes


  Finansējums

  Kohēzijas fonda Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” specifiskā atbalsta mērķa 6.1.4. "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” pasākuma 6.1.4.2. „Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” ietvaros.

  Kopējās projekta izmaksas ir EUR 5 575 166,76, tai skaitā:

  • Kohēzijas fonda finansējums EUR 4 432 093.00 (79.74%)
  • Valsts budžeta dotācija EUR 208 428.30 (3.75%)
  • Pašvaldības finansējums EUR 625 285.27 (11.25%)

  Projekta uzdevumi

  Grīzupes ielā plānots veikt pilnīgu ielas rekonstrukciju, t.i. ielas segas konstruktīvās kārtas rekonstrukciju, t.sk. autobusu pieturvietu “kabatu” izbūvi, ietvju un veloceliņu izbūvi (pa nepāra numuru pusi), lietus pārsūknēšanas stacijas būvniecība un lietus notekūdens kanalizācijas kolektora izbūvi, neesošajos posmos. Projekta ietvaros paredzēta arī sadzīves kanalizācijas tīklu nomaiņa atsevišķos posmos. Projekta ietvaros tiks arī iestādīti par 16 kokiem vairāk nekā likvidēti. (Kopējais, atjaunojamais ceļa posms ir 3,5 km).

  Projekta īstenošanas termiņš

  No 2019. gada 10. jūlija līdz 2020. gada 9. janvārim.

  Kontaktpersona

  Ilze Jurkovska
  Attīstības pārvalde
  Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja
  Tālrunis: 63 404 709
  E-pasts: ilze.jurkovska@liepaja.lv