Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Projekts "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS" (Nr. 1.1.1.3/21/A/004)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas Universitāte
  • 5. septembris, 2022
  • 6. novembris, 2023

  Ar šī gada 1. septembri, Liepājas Universitāte sadarbībā ar biedrību Impact Hub, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, Liepājas Valsts tehnikumu un Liepājas Universitātes attīstības fondu uzsāk ERAF projekta “Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS” (Nr. 1.1.1.3/21/A/004) īstenošanu.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Projekta mērķis

  IGLS mērķis ir attīstīt studentu uzņēmīgumu, gūt profesionālo pieredzi dažādos uzņēmumos, kā arī sniegt atbalstu biznesa idejas izstrādē un uzņēmējdarbības uzsākšanā.

  Projektā iesaistītās skolas

  Projektā var iesaistīties visu līmeņu studējošie - sākot no vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem līdz visu līmeņu un programmu studentiem Liepājā.

  Projektā paredzētās aktivitātes

  Projektā norisināsies 4 cikli, katrs no tiem ilgs 6 mēnešus, no kuriem 4 mēnešu garumā notiek praktiskās dalībnieku aktivitātes - sava produkta veidošana vai prakse pie kāda uzņēmēja. Studenti tiek aicināti pieteikties gan individuāli, gan komandās, kā arī veidot savas darba komandas produkta vai pakalpojuma attīstībai projekta ciklu laikā.

  4 mēnešu periodā dalībniekiem ir iespēja saņemt ikmēneša stipendiju EUR 200.00 apmērā, kā arī finansiālu atbalstu savas biznesa idejas realizēšanai.

  Dalība projektā būs noderīga jebkuru programmu studentiem. IGLS ir iespēja pārbaudīt savas idejas dzīvotspēju vai radīt pienesumu kā komandas dalībniekam kāda cita dalībnieka biznesa idejas realizēšanā. Radošo programmu studentiem iesakām IGLS projektu kā lielisku iespēju attīstīt kādu radošu produktu vai pakalpojumu un pirmos soļus uzņēmējdarbībā veikt profesionāļu uzraudzībā.

  Projekta īstenošanas laiks

  Projekta īstenošanas laiks ir 15 mēneši no 01.09.2022. līdz 30.11.2023.

  Projekta īstenošanas pamats

  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem", ERAF projekts “Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS” (Nr. 1.1.1.3/21/A/004).

  Kontaktinformācija

  Aelita Jankovska
  Projekta koordinators
  Eksperte jaunatnes un karjeras jautājumos
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
  Tālrunis: 63 489 143
  Mobilais tālrunis: 26 665 047
  E-pasts: aelita.jankovska@liepaja.edu.lv

  Līva Vilciņa
  Attīstības un projektu nodaļas vadītāja
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
  Tālrunis: 63 489 178
  Mobilais tālrunis: 26 135 103
  E-pasts: liva.vilcina@liepaja.edu.lv