Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
  • 28. februāris, 2017
  • 29. augusts, 2022

  Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” 2017. gada 28. februārī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001“ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.

  Projekta sadarbības partneri

  Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde”

  Projekta specifiskais atbalsta mērķis

  Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

  Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības

  • 3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.
  • 6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

  Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa

  Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie

  Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes)

  Projekta mērķgrupa

  • 7.–9; 10.–12. klašu vispārizglītojošo programmu skolēni projekta izmēģinājumskolās,
  • Speciālās izglītības attīstības centra izglītojamie.

  Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 28. februāris–2022. gada 30. decembris

  Projekta īstenošanas pamats

  Projekta īstenošanas pamats 2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa"Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”

  Kontaktinformācija

  Aelita Jankovska
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte jaunatnes un karjeras jautājumos
  Tālrunis: 63 489 143
  Mobilais tālrunis: 26 665 047
  E - pasts: aelita.jankovska@liepaja.edu.lv