Projekts “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” (identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/088)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pašvaldība
  • 2. maijs, 2017
  • 5. oktobris, 2021

  Projekta mērķis ir veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju, jo īpaši sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju, veselīgu dzīvesveidu, iesaistot tos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos.

  Dokumenti