Projekts “Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”(Nr. 8.1.2.0/19/I/003)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas pašvaldība
  • 14. oktobris, 2020
  • 13. aprīlis, 2021

  Liepājas pilsētas pašvaldība 2019. gada 20. decembrī iesniegusi projekta pieteikumu Eiropas reģionālā attīstības fonda 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 1. kārtā.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Kopējās projekta izmaksas ir EUR 2 659 640,30:

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 2 103 758,26
  • Valsts budžeta dotācija EUR 92 812,86
  • Pašvaldības finansējums EUR 463 069,18

  Projekta mērķis

  Veikt trīs Liepājas vispārizglītojošo skolu mācību vides uzlabošanu, lai nodrošinātu kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, izveidojot mūsdienīgu un ergonomisku mācību vidi un nodrošinot tehnoloģisko aprīkojumu.

  Projektā iesaistītās skolas

  • Liepājas 7. vidusskola
  • Liepājas 8. vidusskola
  • Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola

  Projektā paredzētās aktivitātes

  • Liepājas 7. vidusskolā – mācību telpu atjaunošana, ergonomiskas mācību vides izveide, mēbeļu iegāde, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde.
  • Liepājas 8. vidusskolā – mācību telpu atjaunošana, ergonomiskas mācību vides izveide, mēbeļu iegāde, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde.
  • Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola - mācību telpu atjaunošana, ergonomiskas mācību vides izveide, mēbeļu iegāde, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde, sporta infrastruktūras atjaunošana.

  Projekta īstenošanas laiks

  No 2020. gada 14. oktobra līdz 2021. gada 30. jūnijam.

  Projekta īstenošanas pamats

  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi Nr. 323 un Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmums Nr. 467 “Par projektu “Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana””.

  Kontaktinformācija

  Līva Meldere
  Attīstības un projektu nodaļas vadītāja
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
  Tālrunis: 63 489 178
  Mobilais tālrunis: 26 135 103
  E-pasts: liva.meldere@liepaja.edu.lv