Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Projekts “Liepājas viedpilsētas ceļa karte: uz izmaiņām vērsta mentorēšana, zināšanu apmaiņa un sadarbība ar Valensijas pilsētu”

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  • 21. marts, 2024

  Projekta mērķis ir izstrādāt Liepājas pilsētas Viedpilsētas ceļa karti, organizējot dizaina domāšanas darbnīcas kopā ar mentoriem no Valensijas pilsētas, pieredzes apmaiņas vizīte un Valensijas pārstāvju uzņemšana Liepājā.

  Piezīmes

  Finansējums

  Projekts tiks īstenots Eiropas Savienības finanšu instrumenta The Scalable Cities Action Grant ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 49 500, kas 100% tiks segts no The Scalable Cities Action Grant programmas.

  Projekta partneri

  Vadošais projekta partneris ir Liepājas Centrālā administrācija un galvenais sadarbības partneris – Valensijas pilsēta.

  Projekta aktivitātes

  Pārņemot pieredzi no Valensijas pilsētas, tiek plānots uzstādīt sensorus atkritumu urnās pilsētas pludmalē, ieviest e-studiju vidi Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādēs, kā arī realizēt pilotprojektu ar depozītglāžu sistēmu kādā no pašvaldības rīkotajiem pasākumiem kopā ar izglītojošu reklāmas kampaņu par sabiedrības iesaisti vides piesārņojuma mazināšanā.

  Projekta īstenošanas ilgums

  No 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

  Projekta nosaukums angļu valodā - “Liepaja Smart City Roadmap: Transformative Mentorship, Knowledge Sharing and Collaboration with Valencia”.

  Kontaktpersona

  Linda Alksne
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  IT daļas IT pakalpojumu pārvaldības procesu vadītāja
  Tālrunis: 63 404 760
  E-pasts: linda.alksne@liepaja.lv