Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Projekts “Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija” (Nr. 8.1.2.0/17/I/030)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas pašvaldība
  • 18. maijs, 2017
  • 30. septembris, 2019

  Liepājas pilsētas pašvaldība 27.12.2017 iesniegusi projekta pieteikumu Eiropas reģionālā attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 1. kārtā.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Specifiskajam atbalsta mērķim plānotais finansējums Liepājas pilsētas pašvaldībai saskaņā ar MKN Nr. 323 24.05.2016. ir EUR 8 857 383, projekta izmaksas EUR 6 929 342,42, tai skaitā EUR 5 382 000,00 ERAF atbalsts.

  Projekta mērķis

  Projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" mērķis ir veikt piecu Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizāciju, lai nodrošinātu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

  Projektā paredzētās aktivitātes

  • Raiņa 6. vidusskolā – skolas telpu pārplānošana un renovācija, zāles pārbūve par multifunkcionālu mācību auditoriju, četru jaunu dabaszinību kabinetu izveide 7.-9.klasēm, sporta zāles sakārtošana, zinātnes centra izveide ēkas cokolstāvā un ēku pielāgošana vides pieejamības pielāgošana prasībām.
  • A.Puškina 2. vidusskolā – telpu pārplānošana un renovācija, zāles pārbūve par multifunkcionālu mācību auditoriju, četru jaunu dabaszinību kabinetu izveide 7.-9.klasēm, sporta zāles sakārtošana, zinātnes centra izveide ēkas cokolstāvā un ēku pielāgošana vides pieejamības pielāgošana prasībām.
  • Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā – vienkāršotā telpu atjaunošana ar telpu remontu 26 mācību klasēs, atjaunojot, sienas, grīdas, griestus, nomainot durvis un apgaismojumu, 9 sanitāro mezglu atjaunošanu, papildus izbūvējot tualeti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, iekšējo inženiertīklu atjaunošanu - elektrības, ūdens, kanalizācijas, ugunsgrēka signalizācijas, balss trauksmes sistēmas.
  • Liepājas 12. vidusskolā - telpu vienkāršotā renovācija, modernizējot klašu telpas, izbūvējot LED apgaismojumu, atjaunojot četrus sanitāros mezglus, elektromezglus, ūdens un kanalizācijas sistēmu. Sakārtota sporta infrastruktūra - ģērbtuves un sporta laboratorija.
  • J.Čakstes 10. vidusskolā- 16 mācību kabinetu un laboratoriju atjaunošana, tajā skaitā – dabas zinību kabinetu ierīkošana un aprīkošana, atjaunotas sporta ģērbtuves gan meitenēm, gan zēniem ar dušām un tualetēm.

  Projekta īstenošanas laiks: no 2017. gada 18. maija - 2019. gada janvārim

  Projektā iesaistītās skolas

  • Liepājas A.Puškina 2. vidusskola
  • Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
  • Liepājas Raiņa 6. vidusskola
  • J.Čakstes Liepājas 10. vidusskola
  • Liepājas 12. vidusskola

  Projekta īstenošanas pamats

  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi Nr. 323.

  Kontaktinformācija

  Līva Vilciņa
  Attīstības un projektu nodaļas vadītāja
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
  Tālrunis: 63 489 178
  Mobilais tālrunis: 26 135 103
  E-pasts: liva.vilcina@liepaja.edu.lv