Projekts "Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšanas un risinājumu izstrādes informācijas uzkrāšanai"

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas pašvaldība
  • 2. oktobris, 2020
  • 12. aprīlis, 2021

  Projekta mērķis ir apkopt pieejamo informāciju par mājsaimniecības izmantotām apkures iekārtām, (to vecumu, veidu, kurināmā veidu) un izstrādāt risinājumus turpmākai informācijas ievākšanai un uzkrāšanai.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Projekta kopējās izmaksas ir 50 820,00 EUR, no kurām:

  • Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums 31 500,00 EUR;
  • Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums 19 320,00 EUR.

  Projekta ievaros veicamās aktivitātes

  • Apkopot informāciju par Liepājas mājsaimniecībās izmantotajām apkures iekārtām (veids, vecums, izmantotais kurināmais), izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts Zemes dienesta, VUGD, Latvijas skursteņslaucītāju amata brālības, Liepājas pilsētas Būvvaldes pieejamo informāciju.
  • Identificēt trūkstošos datus un veikt mājsaimniecību aptauju trūkstošo datu ievākšanai.
  • Iesniegt apkopotos un ievāktos datus apkopotus Microsoft Excel formātā.
  • Izstrādāt priekšlikumus par to, kādā veidā iespējams iegūt un uzkrāt minēto informāciju nākotnē. Norādīt katra risinājuma radītās izmaksas.
  • Sagatavot Darba ziņojuma gala versiju un iesniegt elektroniski pašvaldībā.

  Sasniedzamie rezultāti

  Izstrādāta datos balstīta Rīcības programma gaisa kvalitātes uzlabošanai Liepājas pilsētā 2020.–2025. gadam.

  Projekta īstenošanas ilgums

  No 2020. gada 1. augusta līdz 2021. gada 30. septembrim

  Kontaktpersona

  Dace Liepniece-Liepiņa
  Vides nodaļas vadītāja
  Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa
  Tālrunis: 63 404 745
  E-pasts: dace.liepniece@liepaja.lv