Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Projekts "Muzeja ēkas pārbūve, Liepājā", Nr. 4.2.2.0/20/I/027

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pašvaldība
  • 16. jūnijs, 2021
  • 16. augusts, 2023

  Projekta mērķis ir - Samazināt primārās enerģijas patēriņu un Pašvaldības izdevumus par siltumapgādi, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un veikt Muzeja ēkas pārbūvi Klāva Ukstiņa ielā 7/9, Liepājā.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Projekts tiek īstenots ar ERAF fonda (saīsinājums) atbalstu, specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2. "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ceturtās kārtas ietvaros.

  Projekta kopējās izmaksas ir 354 319,86 EUR, no kurām:

  • ERAF finansējums 65 900,00 EUR;
  • VBD 2 907,35 EUR;
  • Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums 53 551,30 EUR;
  • Neattiecināmie izdevumi 231 961,21 EUR.

  Plānotās projekta aktivitātes

  Būvdarbi Muzeja ēkā Klāva Ukstiņa ielā 7/9, Liepājā

  1. Būvprojektā un Ēkas energosertifikātā paredzētais:

  • grīdu rekonstrukcija; ārdurvju nomaiņa pret energoefektīvām durvīm;
  • bēniņu siltumizolācijas izbūve; siltumapgādes sistēmas pārbūve, tai skaitā veicot radiatoru nomaiņu;
  • ventilācijas un ventilācijas šahtas izbūve; Elektroapgādes tīklu pārbūve, pārejot uz LED apgaismojumu visā ēkā.

  2. Būvprojektā paredzētie papildus būvdarbi, kas ir iekļauti neattiecināmajās izmaksās:

  • Sienu un griestu rekonstrukcija; Iekšdurvju un logu atjaunošana, saglabājot esošo vēsturisko izskatu; Kāpņu atjaunošana;
  • Pārsegumu un jumta pastiprināšana; Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas izbūve; Ūdensvada un kanalizācijas izbūve; Lifta un pacēlāja ar platformu izbūve, lai nodrošinātu vides pieejamību; Divu apmeklētāju tualešu pārbūve izveidojot vienu kopēju tualetes telpu, kuru iespējams izmantot arī personām ar īpašām vajadzībām; Fasādes atjaunošanas darbi.

  Veicot minētos pasākumus Muzeja ēkā Klāva Ukstiā ielā 7/9, Liepāja tiks uzlabota ēkas energoefektivitāte, atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 002-015 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām, kā arī tiks samazināts ēkas primārās enerģijas patēriņš, samazināti Pašvaldības izdevumi par ēkas siltumapgādi un tās uzturēšanas izmaksas. Muzeja ēkas primārās enerģijas patēriņš samazināsies par 58 511 kwh /gadā un siltumnīcefekta gāzu emisija samazināsies par 12,34 CO2 ekvivalentām tonnām gadā.

  Projekta īstenošanas termiņš

  No 2021. gada 16. jūnija līdz 2022. gada 14. septembrim (15 mēneši)

  Kontaktpersona

  Ilze Jurkovska
  Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja
  Attīstības pārvalde
  Tālrunis: 63 404 709
  E-pasts: ilze.jurkovska@liepaja.lv