Cilvēku drošības uzlabošana Baltijas jūras piekrastē, izmantojot pārrobežu sadarbību starp Rietumu reģionu Lietuvā un Kurzemes reģionu Latvijā (ONLY SAFE!) Nr. LLI-441

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Komunālā pārvalde
  • 28. septembris, 2020
  • 12. augusts, 2022

  Projekta “Cilvēku drošības uzlabošana Baltijas jūras piekrastē, izmantojot pārrobežu sadarbību starp Rietumu reģionu Lietuvā un Kurzemes reģionu Latvijā" ("Increasing people safety in the Baltic Sea through cross-border cooperation in the Western Lithuania and Kurzeme") ONLY SAFE! vispārējais mērķis ir uzlabot sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti, stiprinot kapacitāti un sadarbību starp institūcijām Rietumu Lietuvas un Kurzemes reģionos. Projekta mērķis ir uzlabot sadarbību un koordināciju starp institūcijām, kas atbildīgas par cilvēku drošību ūdenī, glābēju gatavību izmantojot mūsdienīgus glābšanas līdzekļus ikdienā.

  Piezīmes

  Finansējums

  Kopējais projekta finansējums ir 529 192,21 eiro, no kuriem 85% jeb 449 813,34 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds.

  Projekta ietvaros LPPI “Komunālā pārvalde” plāno veikt šādas aktivitātes

  • Dalība projekta partneru organizētajās mācībās;
  • Pludmales glābšanas torņa izbūve centrālā pludmalē;
  • Informātīvā displeja iegāde un uzstādīšana pludmalē;
  • Komunālā pārvalde ekipējuma nodrošināšana:
   • Speciālizētas laivas iegāde;
   • Glābšanas dēļu ūdenī iegāde;
   • Laivas piekabes iegāde;
   • Ūdensmoča piekabes iegāde;
   • Automātisko ārējo defiliratoru iegāde;
   • Norobežojošo boju iegāde;
   • Glābšanas dēļu ar muguras un galvas balstu iegāde;
   • Glābšanas ierīču ar virvi iegāde;
   • Manekenu glābēju apmācībām iegāde.

  Projekta partneri

  Palangas pilsētas Pašvaldības administrācija (LT) – vadošais partneris;
  Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” (LV);
  Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” (LV);
  Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde (LV);
  Neringas pašvaldības administrācija (LT);
  Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienests (LT).

  Projekta īstenošanas termiņš

  Projekta ilgums plānots 24 mēneši.

  Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

  Projekta mājaslapa: latlit.eu.

  Kontaktpersona

  Sabīne Silva Spāģe
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  Attīstības pārvalde
  Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja
  Tālrunis: 63 404 763
  E-pasts: sabine.spage@liepaja.lv