Projekts "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā” (Nr.5.6.2.0/17/I/031)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pašvaldība
  • 3. augusts, 2018
  • 6. marts, 2020

  Projekta mērķis ir degradētās teritorijas revitalizācija, sakārtojot teritorijas pamatinfrastruktūru atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmā atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

  Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta 2018. gada 3. augustā.

  Kopējās projekta izmaksas ir EUR 780 988,45, tai skaitā:

  • Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 599 540,89;
  • valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 26 450,33;
  • pašvaldības finansējums EUR 154 997,23.

  Projekta uzdevumi

  Projekta ietvaros plānots pārbūvēt Vētru ielu, Rietumkrasta un Klaipēdas (rietumu puse) ielu posmus. Pašlaik esošā ielas infrastruktūra un tās teritorija nav piemērota iedzīvotāju iespējām veiksmīgi pārvietoties šajā teritorijā, kā arī nav piemērota saimnieciskās darbības veikšanai, tūrisma pakalpojumu sniegšanai.

  Veicot Vētru ielas, Rietumkrasta un Klaipēdas (rietumu puse) ielu posmu infrastruktūras pārbūvi, tiks izveidots ielas asfaltbetona segums, pārbūvēts un izbūvēts apgaismojums, pārbūvēta esošā un izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācija, izbūvēta jauna sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes sistēma, esošās elektronisko sakaru kanalizācijas caurules padziļināšana un pagarināšana un kanalizācijas akas lūkas vāka nomaiņa peldoša tipa (40t) un izveidots elektroapgādes pieslēgums ielu teritorijām. Visas Projektā plānotās darbības ir vērstas uz Liepājas pilsētas pilsētvides uzlabošanu.

  Projekta termiņš

  Projektu uzsākts īstenot 2018. gada jūlijā un plānots pabeigt 2020. gada decembrī.

  Kontaktpersona

  Kristīne Lukošjus
  Attīstības pārvaldes
  Projektu ieviešanas nodaļas vadošā projektu vadītāja
  Tālrunis: 63 404 705
  E-pasts: kristine.lukosjus@liepaja.lv