Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Projekts "Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu iela" (Nr. 20-02-FL03-F043.0207-000004)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas pašvaldība
  • 25. augusts, 2020
  • 6. decembris, 2021

  Projekta mērķis ir veikt Liepājas pludmales degradētās teritorijas revitalizāciju un publiskās pamatinfrastruktūras izbūvi kūrorta zonas teritorijas pieejamības veicināšanai, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, nodrošinot vides resursu saglabāšanu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo attīstību.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstu, pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros.

  Projekta kopējās izmaksas ir 299 558,60 EUR, no kurām:

  • EJZF finansējums 212 500,00 EUR;
  • Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums 87 058,60EUR.

  Projekta apraksts

  Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidota antropogēno slodzi mazinoša publiskā infrastruktūra Roņu ielas pludmales vārtu zonā, (t.sk. piekļuve pludmales kāpu zonai). Tiks veikta stacionārās publiskās tualetes būvniecība, konteinertipa tualešu un dušu izvietošana, ar to saistīto inženierkomunikāciju izbūve, kā arī saliekamas koka seguma moduļveida platformas izvietošana un apgaismojuma izbūve. Tāpat tiks veikta apkalpojošā ceļa izbūve pludmales kāpu zonā no Roņu ielas brauktuves pagarinājuma (izejas uz pludmali) līdz liedagam ar brauktuves platumu – 4,0 m, paredzot betona bruģakmens un betona ceļa plātņu segumu, kas būs paredzēts gājējiem, velosatiksmei, iedzīvotājiem ar pārvietošanās grūtībām un pludmales zonas apkalpojošajam transportam.

  Projekta īstenošanas ilgums

  No 2020. gada 29. jūlija līdz 2021. gada 29. decembrim (16 mēneši)

  Kontaktpersona

  Ilze Jurkovska
  Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja
  Attīstības pārvalde
  Tālrunis: 63 404 709
  E-pasts: ilze.jurkovska@liepaja.lv