Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 1. daļa” (Nr. EKII-7/12)

  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • 17. aprīlis, 2023
  • 16. februāris, 2024

  Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Projekta rezultatīvie rādītāji

  • Plānotais elektroenerģijas patēriņa ietaupījums pēc projekta īstenošanas gadā - 518,883 MWh/gadā.
  • Plānotais CO2 emisiju samazinājums pēc projekta īstenošanas gadā - 56,5583 t CO2/gadā.

  Finansējums

  Projekts tiek realizēts ar Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII)) atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir 380 447,61 EUR, no kurām:

  • EKII (budžeta apakšprogrammas 33.02.00 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti”) finansējums 247 140,72 EUR;
  • Liepājas valsts pilsētas pašvaldības finansējums 133 306,89 EUR.

  Projekta apraksts

  Projekta ietvaros tiks demontēti esošie ielu apgaismojuma gaismekļi ar nātrija gāzizlādes spuldzēm un uzstādīti 1577 jauni un energoefektīvi LED ielu apgaismojuma gaismekļi Liepājas valstspilsētas 13 objektos (ielās): Brīvības ielā, Cukura ielā, Ganību ielā, Ģenerāļa Baloža ielā, Jaunā ostmalā, Klaipēdas ielā, Mirdzas Ķempes ielā uz tramvaja kontakttīklu balstiem, Parka ielā, Pulvera ielā, Tramvaja tilts, Uliha ielā, Zemnieku ielā, Zirņu ielā.

  Projekta īstenošanas ilgums

  No 2023. gada 6. aprīļa līdz 2024. gada 5. aprīlim (12 mēneši).

  Kontaktpersona

  Mārtiņš Zalonskis
  Projekta tehniskais vadītājs
  Tālrunis: 63 407 287
  E-pasts: martins.zalonskis@liepaja.lv

  Ilze Jurkovska
  Projekta vadītāja
  Tālrunis: 63 404 709
  E-pasts: ilze.jurkovska@liepaja.lv