Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Projekts “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” (identifikācijas Nr.4.5.1.1/16/I/001)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pašvaldība
  • 30. marts, 2017
  • 20. aprīlis, 2020

  Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Liepājā.

  Piezīmes

  Finansējums

  Kohēzijas fonda Projekts tiek īstenots darbības programmas “"Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1.pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

  Kopējās projekta izmaksas ir EUR 15 347 770.10, tai skaitā:

  • Kohēzijas fonda finansējums EUR 12 195 529.41 (79.74%);
  • Valsts budžeta dotācija EUR 573 529.41 (3.75%);
  • Pašvaldības finansējums EUR 1 720 588.24 (11.25%);
  • Cits publiskais finansējums EUR 804 470.59 (5.26%).

  Projekta uzdevumi

  Projekts ir secīgs turpinājums iepriekšējā plānošanas periodā iesāktajiem tramvaju sliežu ceļa rekonstrukcijas darbiem, lai nodrošinātu kvalitatīvus, ērtus un drošus pasažieru pārvadājumus Liepājas pilsētā.

  Lai sasniegtu projekta mērķi, ir paredzēts veikt sekojošas darbības

  • rekonstruēt tramvaja līniju un tai piegulošo teritoriju Lielās ielas posmā 600 m garumā no Liepājas Universitātes līdz Jaunai ostmalai Rīgas ielā, ieskaitot Tramvaja tiltu pār Tirdzniecības kanālu;
  • iegādāties jaunu ritošo sastāvu (visi jaunie zemās grīdas tramvaji būs piemēroti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ierobežotām pārvietošanās iespējām, māmiņām ar bērnu ratiņiem.

  Projekts uzlabos pilsētas iedzīvotāju iespējas izmantot sabiedrisko transportu visām sociālajām grupām. Rekonstruējot tramvaja līniju 600m garumā, tiks uzlabots sliežu ceļa tehniskais stāvoklis, ļaujot samazināt infrastruktūras uzturēšanas izdevumus, un tramvaja kustība kļūs līdzenāka, drošāka un ātrāka.

  Plānotais investīciju projekts ir vērsts uz sabiedriskā transporta pakalpojuma kvalitātes, pieejamības un sasniedzamības uzlabošanu. Projekts veicina elektrotransporta izmantošanu, samazinot autotransporta radīto piesārņojumu pilsētā. Tas rada tiešu pozitīvu ietekmi uz vidi un atbilst darbības programmas specifiskajam atbalsta mērķim 4.5.1. -attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta (sliežu transporta) infrastruktūru.

  Informācija par projekta gaitu pieejama www.liepajas-tramvajs.lv/lv.

  Kontaktpersona

  Uldis Klaks-Kleins
  Attīstības pārvalde
  Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītājs
  Tālrunis: 63 404 768
  E-pasts: uldis.klaks-kleins@liepaja.lv