Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstība Zirgu salā Nr. 21-02-FL03-F043.0207-000005

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas pašvaldība
  • 29. jūnijs, 2021
  • 28. decembris, 2022

  Projekta mērķis ir dabas vērtību saglabāšana un publiskās ārtelpas attīstīšana, veicot Liepājas ezera Zirgu salas teritorijas sakopšanu. Projekta ietvaros plānota degradētās teritorijas attīrīšana, vēsturiskās atkritumu izgāztuves rekultivācija, vērtīgo biotopu sakopšana un apstādījumu izveide. Tāpat tiks īstenoti vides pieejamības un drošības risinājumu attīstīšana, nodrošinot sabiedrībai drošu un patīkamu uzturēšanos Zirgu salā arī diennakts tumšajā laikā.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds logo

  Projekts tiek īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstu, pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros.

  Projekta kopējās izmaksas ir 461 707,54 EUR no kurām:

  • EJZF fonda finansējums 277 374,60 EUR;
  • Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums 184 332,94 EUR.

  Projekta apraksts

  Projekta ietvaros ir paredzēts turpināt darbus pie vēsturiskās atkritumu izgāztuves rekultivācijas un teritorijas sakopšanas Zirgu salā. Plānotās aktivitātes iekļauj teritorijas planēšanu, apstādījumu izveidi, kā arī esošo biotopu sakopšanu kopumā vairāk kā 41 tūkst. m2 platībā.

  Lai Zirgu salu padarītu vēl pievilcīgāku un vieglāk pieejamu gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem tiks labiekārtota iebrauktuve no Ezermalas ielas puses. Nodrošinot ērtāku piekļuvi jau 2020. gadā izbūvētajai skrituļošanas un skeitborda trasei, tiks ieklāts cietais segums līdz trases sākuma daļai. Papildus plānots uzstādīt videonovērošanas kameru un izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu aptuveni 1500 m garumā, kas izgaismos jau iepriekš minēto skrituļošanas trasi, lai dotu iespēju aktīvajiem liepājniekiem un pilsētas viesiem droši baudīt aktīvo atpūtu un rekreāciju arī diennakts tumšajā laikā.

  Projekta īstenošanas termiņš

  No 2021. gada 8. aprīļa līdz 2023. gada 3. februārim.

  Kontaktpersona

  Anete Bokuma
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja
  Tālrunis: 63 404 768
  E-pasts: anete.bokuma@liepaja.lv