Projekts “Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI -212 “Saredzi citādāk” (I see)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pašvaldība
  • 1. maijs, 2017
  • 16. novembris, 2018

  Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti un uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā. To plānots sasniegt, stiprinot sadarbību, uzlabojot sabiedrības izpratni un paaugstinot speciālistu kompetences, pilnveidojot infrastruktūru un sociālo pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un dažādību.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Programmas mājaslapa www.latlit.eu

  Eiropas Savienības mājaslapa www.europa.eu

  Finansējums

  Kopējais projekta finansējums ir 493 044,31 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 419 087,65 EUR).

  Liepājas kā partnera kopējais projekta budžets ir 102 321,73 EUR, t.sk.:

  • 85% (86 973,47 EUR) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta finansējums;
  • 10% (10 232,17 EUR) Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums;
  • 5% (5116,09 EUR) Valsts budžeta līdzfinansējums.

  Plānotās projekta aktivitātes

  • Informatīvo pasākumu organizēšana;
  • sociālo pakalpojumu pilnveide;
  • taktilās informācijas zīmes sociālajās un publiskās ēkās un taktilās kartes pilsētvidē;
  • īsfilmas veidošana;
  • koka laipas Liepājas pludmalē (Universālais dizains).

  Projekta īstenotājs

  Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 2 Latvijas un 2 Lietuvas partneriem:

  Projekta termiņš

  2017. gada 1. maijs–2019. gada 30. aprīlis.

  Kontaktpersona

  Anete Kopštāla-Kupe
  Veselības veicināšanas koordinētāja
  Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa
  Tālrunis: 63 404 747
  E-pasts: anete.kopstala-kupe@liepaja.lv

  Par informācijas saturu pilnībā atbild Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.