Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai (9.3.1.1/19/I/033)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pašvaldība
  • 28. februāris, 2020
  • 2. maijs, 2024

  Projekta mērķis ir radīt priekšnosacījumus bērniem ārpus ģimenes aprūpē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) saņemt nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Projekts tiek īstenots ar ERAF fonda atbalstu, darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

  Projekta attiecināmās izmaksas ir 2 489 439,76 EUR, no kurām:

  • ERAF fonda finansējums 2 116 023,80 EUR;
  • VBD 93 353,99 EUR;
  • Liepājas valstspilsētas pašvaldības finansējums 280 061,97 EUR.

  Plānotās projekta aktivitātes

  • izveidota infrastruktūra ģimeniskai videi pietuvinātu bērnu aprūpes institūcijas pakalpojuma sniegšanai, nodrošinot 16 vietas.
  • izveidota infrastruktūra Grupu dzīvokļa pakalpojuma ar atbalstu aprūpē sniegšanai, nodrošinot 16 vietas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • izveidota infrastruktūra Specializētas darbnīcas pakalpojuma sniegšanai, nodrošinot 18 vietas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

  Projekta termiņš

  Projekta īstenošana no 2020. gada februāra līdz 2023. gada decembrim ieskaitot.

  Kontaktpersona

  Anna Rokjāne
  Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja
  Attīstības pārvalde
  Tālrunis: 63 404 759
  E-pasts: anna.rokjane@liepaja.lv