Ūdenstilpju attīrīšanas tehnikas iegāde (projekta Nr. 21-02-FL03-F043.0207-000004)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  • 27. jūlijs, 2021

  Projekta mērķis ir Liepājas ezera un upju gultņu attīrīšana, uzturēšana un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. Liepājas administratīvajā teritorijā tiks ievērojami uzlabota ezera apsaimniekošanas iespējas un kvalitāte, palielinot ezera un tam piegulošo teritoriju kopējo vides resursu kvalitāti. Pilnvērtīga Liepājas ezera apsaimniekošana paplašinās tā pieejamību pilsētas iedzīvotājiem un tūristiem publiskai izmantošanai rekreācijas iespējām gan uz ūdens, gan pie tā.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds logo

  Finansējums

  Projekts tiek īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstu, pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros.

  Projekta attiecināmās izmaksas ir 649 999,90 EUR, no kurām EJZF fonda finansējums 584 999,91 EUR.

  Plānotās projekta aktivitātes

  Projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties 1 multifunkcionālu ūdenstilpju attīrīšanas tehniku ar papildus aprīkojumu.

  Iegādājoties amfībijas tipa ekskavatoru ar dažāda veida kausiem, tiks sekmēta ezera ilgtspējīga izmantošana, tā vides resursu atjaunošana, īstenojot nepieciešamos teritorijas apsaimniekošanas darbus. Šāda veida tehnika aizstās daudz dažādu agregātu nepieciešamību un spēs veikt ezeram nepieciešamos apsaimniekošanas darbus ar lielu kapacitāti.

  Veicot minētās darbības, tiks attīrīta ezera un tam piegulošā teritorija aptuveni 50 ha platībā.

  Projekta termiņš

  No 2021. gada 4. jūnija līdz 2022. gada 4. janvārim.

  Kontaktpersona

  Anete Bokuma
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja
  Tālrunis: 63 404 768
  E-pasts: anete.bokuma@liepaja.lv