Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Vides pieejamības uzlabošana Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem T. Breikša ielā 16/20, Liepājā” Nr. 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/014

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  • 27. februāris, 2023
  • 17. augusts, 2023

  Projekta mērķis ir uzlabot vides piekļūstamības pielāgojumus Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem T. Breikša ielā 16/20, Liepājā, lai palielinātu to publisko pakalpojumu un publisko ēku skaitu Liepājā, kurās tiek sniegts pašvaldības sociālais pakalpojums īpašai sabiedrības grupai, kā arī lai veicinātu personu, kuras apmeklē Dienas centru, vienlīdzīgas iespējas un sociālo iekļaušanos.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Projekta plānotais īstenošanas termiņš

  No 2023. gada 24. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

  Finansējums

  Projekts tiek īstenots ar Atveseļošanas fonda (AF) atbalstu, 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” pirmās kārtas “Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi” ietvaros.

  Projekta attiecināmās izmaksas ir 134 310,00 eiro, no kurām:

  • AF finansējums 111 000,00 eiro;
  • Liepājas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums 23 310,00 eiro.

  Projekta apraksts

  Projekta ietvaros plānots veikt sekojošus vides pieejamības uzlabojumus:

  • Dienas centra ēkā paredzēta galvenās ieejas durvju nomaiņa un gaiteņu pielāgošana; uzbrauktuves izbūve pie galvenās ieejas ēkā; alternatīvās ieejas durvju pielāgošana; skaņas, vizuālās un taktilās informācijas uzlabošana; drošības, evakuācijas ceļu piemērotības cilvēkiem ar invaliditāti uzlabošana;  kāpņu margu uzlabošana; lifta pielāgošana; pielāgotas dušas un tualetes telpas izbūve cilvēkiem ar invaliditāti;
  • Dienas centra pagalmā paredzēta teritorijas labiekārtojuma atjaunošana - automašīnu stāvvietas izbūve cilvēkiem ar invaliditāti un ietves, celiņu pārbūve līdz ēkas alternatīvajai ieejai.

  Kontaktpersona

  Sabīne Kreicberga
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja
  Tālrunis: 63 404 727
  E-pasts: sabine.kreicberga@liepaja.lv