Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Projektu konkursā kultūras un mākslas nozares atbalstam saņemti 58 projektu pieteikumi1. jūnijs, 2020Kultūra

  Ģitāra uz statīva pagalmā
  1 no 1

  28. maijā noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana Liepājas Kultūras pārvaldes izsludinātajā projektu konkursā, kas veidots ar mērķi atbalstīt kultūras un mākslas nozari valstī noteikto ierobežojumu laikā. Kopumā tika saņemti 58 projektu pieteikumi.

  Pieteikumi pārstāv ļoti dažādas kultūras un mākslas nozares – mūzika, literatūra, kino, vizuālā māksla, kultūras mantojums, kā arī tradicionālā un laikmetīgā māksla.

  „Konkursam saņemto projektu pieteikumu skaits un to daudzpusība ir apliecinājums ne tikai nozarē strādājošo vēlmei turpināt strādāt, bet arī spējai pielāgoties un rast patiesi radošus risinājumus, kā kultūras procesus īstenot arī noteikto ierobežojumu laikā. Starp projektu pieteikumiem ir gan vairāku mūzikas albumu izdošana un dažādi klātienē un tiešsaistē organizēti koncerti, gan neierastāki kultūras procesi – pilsētvides spēle, podkāsts, kultūrvēsturiski pārgājieni, baskāju cirks”, stāsta Liepājas Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens.

  Kopējā summa, kas tiek prasīta projektu realizācijai, ir vairāk nekā 148 000 eiro, kas teju trīs reizes pārsniedz pieejamo finansējumu 50 000 eiro.

  Iesniegtie projektu pieteikumi tiks vērtēti, un rezultāti būs zināmi pēc 4. jūnija.

  Konkursa prioritātes ir kultūras aktivitātes un procesi, kas nodrošina kultūras pieejamību Liepājā valstī noteikto ierobežojumu apstākļos, veicina jaunrades procesus Liepājā, inovatīvu ideju realizēšanu kultūras norisēm klātienē (ņemot vērā noteiktos ierobežojumus), mūsdienīgas un intelektuālas kultūrvides attīstību pilsētā, Liepājas pilsētas iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīves norisēs un rada tūrisma mērķauditorijas interesi par Liepāju.

  Kā ziņots iepriekš, lai nodrošinātu kultūras notikumu nepārtrauktību Liepājā valstī noteikto ierobežojumu laikā un finansiāli atbalstītu kultūras projektu īstenošanu dažādās kultūras un mākslas nozarēs Liepājas Kultūras pārvalde izsludināja pieteikšanos projektu konkursam. Konkursā varēja piedalīties Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā reģistrētās fiziskās un juridiskās personas, kā arī fiziskas personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Viens pieteicējs projektu konkursā varēja piedalīties ar neierobežotu projektu skaitu. Projektu realizācijas periods no šī gada 15. jūnija līdz 31. oktobrim. Viens projekts varēs saņemt no 1000 līdz 3000 eiro un kopumā konkursā paredzēts sadalīt 50 000 eiro lielu līdzfinansējumu.

  Papildu informācijai projektu pieteicējiem lūgums sazināties pa tālruni 63 483 939, vai e-pastu: liepajaskultura@liepaja.lv.