Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pants par informācijas atklātības nodrošināšanu nosaka, ka atvasināta publiska persona nodrošina, ka tās mājaslapā internetā tiek publiskota aktuāla informācija par kapitālsabiedrībām, kurās tai ir līdzdalība.

Pašvaldības kapitālsabiedrības

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Liepājas pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas.

Kapitālsabiedrību deleģēšanas līgumi un gada pārskati

Liepājas pilsētas domes saistošie dokumenti

Papildu informācija

Kaptālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļa
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Tālrunis: 63 454 031
Adrese: Rožu laukums 5/6 - 83, Liepāja, LV-3401

  • Atjaunots:
  • 16. janvāris, 2020