Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pants par informācijas atklātības nodrošināšanu nosaka, ka atvasināta publiska persona nodrošina, ka tās mājaslapā internetā tiek publiskota aktuāla informācija par kapitālsabiedrībām, kurās tai ir līdzdalība.

Pašvaldības kapitālsabiedrības

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Liepājas pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas.

Kapitālsabiedrību deleģēšanas līgumi un gada pārskati

Papildu informācija

Kapitālpārvaldības un audita daļa
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Tālrunis: 63 454 031
Adrese: Rožu laukums 5/6 - 83, Liepāja, LV-3401