Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Rehabilitācija personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem

Lai personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu, personai vai personas likumīgajam pārstāvim, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte).

Iesniegumam jāpievieno:

  1. Ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību,
  2. Psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucēju¬miem,
  3. Invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopija.

Sociālais dienests 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai izvirzītajiem kritērijiem un pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību. Lēmumu kopā ar personas iesniegumu Sociālais dienests iesniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūrai, kura pieņem lēmumu, uztur pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinē pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Dokumenti iesniedzami Sociālajā dienestā, 217. kabinetā.
Kontakttālrunis: 63 489 671.

Pakalpojuma piešķiršanas kārtību nosaka: