Reklāmas un objektu izvietošana

Lai pilsētvidē varētu izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, ir jāsaņem Liepājas pilsētas Būvvaldes atļauja.

Saskaņojums nepieciešams arī plānojot izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, tīkla reklāmu vai reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās. Ja reklāmai tiek piemērota nodevas maksa, tā jāsamaksā pirms reklāmas uzstādīšanas.

Spēkā esošās reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas apkopotas un apskatāmas vienotā sarakstā.

Reklāmas izvietošanas kārtība

Lai saņemtu reklāmas izvietošanas atļauju, Būvvaldē ir jāiesniedz:

Būvvalde 7 darba dienu laikā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu izsniegt reklāmas izvietošanas atļauju vai to atteikt.

Pakalpojuma apmaksa

Izkārtņu un reklāmu saskaņošana un reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšana ir bez maksas.

Ja reklāma ir reklāmas nodevas objekts (izņemot izkārtnes), pirms reklāmas/reklāmas objekta uzstādīšanas jāveic pašvaldības nodevas maksājums. Maksāšanas paziņojumu par reklāmas nodevas apmēru un maksājumu grafiku iespējams saņemt, sazinoties ar pilsētas Būvvaldi.

Dokumentu iesniegšana/saņemšana

  • klātienē Liepājas pilsētas Būvvaldē, Peldu ielā 5,
  • elektroniski, rakstot uz e-pastu: buvvalde@liepaja.lv,
  • pa pastu, adresējot Liepājas pilsētas Būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepāja, LV-3401.

Reklāmas izvietošanas kārtību un nodevas apmaksas kārtību Liepājā nosaka:

Pakalpojuma apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Papildu informācijai

Inga Benhena
Liepājas pilsētas Būvvaldes
reklāmas inspektore
Tālrunis: 63 404 420
E-pasts: inga.benhena@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 1. aprīlis, 2022