Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Reklāmas un objektu izvietošana

Lai pilsētvidē varētu izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, ir jāsaņem Liepājas būvvaldes atļauja.

Saskaņojums nepieciešams arī plānojot izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, tīkla reklāmu vai reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās. Ja reklāmai tiek piemērota nodevas maksa, tā jāsamaksā pirms reklāmas uzstādīšanas.

Reklāmas izvietošanas kārtība

Lai saņemtu reklāmas izvietošanas atļauju, būvvaldē ir jāiesniedz:

Būvvalde 7 darba dienu laikā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu izsniegt reklāmas izvietošanas atļauju vai to atteikt.

Pakalpojuma apmaksa

Izkārtņu un reklāmu saskaņošana un reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšana ir bez maksas.

Ja reklāma ir reklāmas nodevas objekts (izņemot izkārtnes), pirms reklāmas/reklāmas objekta uzstādīšanas jāveic pašvaldības nodevas maksājums. Maksāšanas paziņojumu par reklāmas nodevas apmēru un maksājumu grafiku iespējams saņemt, sazinoties ar pilsētas Būvvaldi.

Dokumentu iesniegšana/saņemšana

  • elektroniski parakstītus dokumentus nosūtot uz e-pastu: buvvalde@liepaja.lv,
  • izmantojot Liepājas e-pakalpojumu sistēmu epakalpojumi.liepaja.lv,
  • klātienē Liepājas būvvaldē, Peldu ielā 5,
  • pa pastu, adresējot Liepājas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepāja, LV-3401.

Pašvaldības īpašumā esošās vides reklāmas vietas

Liepājas pilsētas pašvaldība neizvieto reklāmu par maksu pašvaldības vides reklāmas vietās (vides stendos, pieturvietās, uz atsevišķiem afišu stabiem un lielajos baneros).

Pašvaldības vides reklāmas vietās – vides stendos, pieturvietās, uz atsevišķiem afišu stabiem un lielajos baneros – tiek izvietoti tikai pašvaldības rīkoti vai līdzfinansēti pasākumi, ja tas ir atrunāts līgumā par publicitāti.

Par citu pakalpojumu, pasākumu vai piedāvājumu reklāmu jāsazinās ar komersantiem, kas nodrošina šādu pakalpojumu.

Tīkla reklāmas stendus apkalpo: SIA "Clear Channel" info@clearchannel.lv, SIA "JCDecaux Latvija" sandra.spilva@jcdecaux.com, SIA "Signbox" info@signbox.lv, SIA "Fresh one Ad" martins@freshone.lv.

Reklāmas izvietošanas kārtību un nodevas apmaksas kārtību Liepājā nosaka:

Pakalpojuma apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Papildu informācijai

Inga Benhena
Liepājas būvvaldes
reklāmas inspektore
Tālrunis: 63 404 420
E-pasts: inga.benhena@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 23. novembris, 2023