Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sapulces, gājiena vai piketa rīkošana

Ikvienam atbilstoši likumam "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" ir tiesības organizēt miermīlīgas sapulces, gājienus un piketus, kā arī piedalīties tajos.

Saskaņošanas kārtība

Lai paziņotu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu, pašvaldībā ir iesniedzams pieteikums, kurā atbilstoši likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" prasībām, ir norādāma šāda informācija:

 • pasākuma veids - sapulce, gājiens vai pikets, veidlapā atzīmējot atbilstošo veidu;
 • norises datums un laiks;
 • norises vieta, gājiena rīkošanas gadījumā - maršruts;
 • plānotais pasākuma dalībnieku skaits;
 • pasākuma organizators;
 • pasākuma vadītājs;
 • pasākuma vadītāja palīgs vai palīgi, ja tādi nepieciešami;
 • kārtības uzturētāji (uz katriem 100 pasākuma dalībniekiem nepieciešami 2 kārtības uzturētāji), kas veic pašrocīgu parakstu uz pieteikuma.

Visām pieteikumā minētajām fiziskām personām ir norādāms vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese.

Sapulces, gājiena vai piketa organizēšanas pieteikums iesniedzams ne agrāk kā 4 mēnešus un ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms attiecīgā pasākuma norises. Ja pieteikumu nav iespējams iesniegt šajā termiņā, jo par notikumu, saistībā ar kuru attiecīgais pasākums tiek rīkots, objektīvi nebija iespējams uzzināt agrāk kā 10 darba dienas pirms attiecīgā notikuma, tad pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu iesniedz pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā pasākuma norises.

Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumu un to pielikumus var iesniegt:

 • klātienē Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā, Rožu ielā 6
  • iesniedzot pieteikumu klātienē, fiziskām personām jāuzrāda pase, savukārt juridiskās personas pārstāvim jāuzrāda pase un jāiesniedz juridiskās personas pilnvara iesniegt pieteikumu.
 • elektroniski, nosūtot uz e-pastu: pasts@liepaja.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu),
 • nosūtot pa pastu, adresējot Liepājas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centram, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401,
 • izmantojot E-adresi. E-adrese ir digitālā pastkastīte Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, un tā nodrošina iespēju veidot oficiālu saraksti ar valsts iestādēm. E-adresē īstenota saziņa ir pielīdzināta un tiesiski aizstāj "ierakstītas vēstules" sūtījumu. Piekļuve e-adresei iespējama tikai ar eID kartieParaksts un eParaksts mobile. Lasīt vairāk par savas E-adreses izveidošanu.

Saskaņā ar likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" regulējumu, skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošana ir iespējama tikai sapulču laikā un ja tas pieteikts vienlaikus ar pasākumu un minēto iekārtu lietošana nav ierobežota vai aizliegta.

Konsultācijas

Pasākuma rīkotājs aicināts pieteikties pašvaldībā uz konsultāciju. Konsultācijas laikā tiks izrunāts, kādi dokumenti iesniedzami, kādi organizatoriskie un drošības pasākumi jāparedz un izrunāti visi neskaidrie jautājumi.

Pierakstu var veikt: zvanot pa tālruni: 63 423 391, mobilais tālrunis: 25 780 904 vai rakstot uz e-pastu: evita.albrehta@liepaja.lv.