Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Seminārā diskutēs par Karostas kanāla piesārņojuma lokālo un plašāko ietekmi uz vides un cilvēka veselību7. oktobris, 2022

  Karostas kanāls
  1 no 1

  2022. gada 13. oktobrī Liepājas Universitātē plkst. 10.00 norisināsies seminārs un diskusija “Piesārņojuma ietekme uz cilvēka veselību un vidi: vēsturiskais un ikdienas piesārņojums”.

  Eksperti no Latvijas Hidroekoloģijas institūta un Liepājas domes informēs par piesārņojuma ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, paveikto piesārņojuma mazināšanā. Savukārt Liepājas Universitātes un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas eksperti fokusēsies uz piesārņotās Karostas kanāla piesārņojuma mazināšanas praktisko pusi un šo procesu ietekmi uz vides un cilvēka veselību.

  Šis ir trešais informatīvi izglītojošais seminārs informatīvajā kampaņā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes projekta “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” informatīvās kampaņas ietvaros. Semināra mērķis ir informēt un izglītot cilvēkus par vēsturiskā un ikdienas piesārņojuma ietekmi uz vidi, ietekmi uz cilvēka veselību, pievēršot uzmanību riskiem, kādi pastāv šobrīd un nākotnē un kā tie tiek mazināti šodien un ar skatu uz nākotni.

  Karostas kanāls ir Liepājas ikdienas dzīves un sociālekonomiskās attīstības daļa, tā attīrīšanas darbi ne tikai uzlabos vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību kanālā un Baltijas jūras ekoloģijas un ūdens kvalitāti, bet arī Liepājas un Karostas apkaimes iedzīvotāji, gan arī Liepājas viesi iegūs tīrāku, veselīgāku un patīkamāku vidi, kurā būt, augt un atpūsties.

  Vēsturiski Karostas kanālā militārās bāzes aktivitātes ir būtiski ietekmējušas šīs teritorijas vides kvalitāti, tā piesārņojumu veido naftas produkti (tai skaitā benzols, ksilols, ogļūdeņraži) un smagie metāli (dzīvsudrabs, arsēns, svins, cinks, varš, kadmijs), kas koncentrējušies kanāla dūņu un smilšu sanesumos.

  Karostas kanāla ekosistēma ir degradēta, tur esošā flora un fauna ir ļoti trūcīga, taču Piesārņojums Karostas kanālā ietekmē arī kanāla teritorijas tuvumā esošos asarus, kas tālāk migrē, piemēram, uz Liepājas ezeru, kurā atrastajos asaros tiek konstatēts izteikti augstāks dzīvsudraba daudzums. Tādā veidā piesārņojums no lokāla kļūst daudz plašāks un ietekmē tālākus ekosistēmas līmeņus caur barošanās ķēdēm, skarot arī mūs – cilvēkus.

  Šis projekts ir turpinājums iepriekšējām aktivitātēm Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšanā jau no 2015. gada. Iepriekšējās Karostas kanāla attīrīšanas kārtās no kanāla tika izņemts tehnogēnais piesārņojums (metāllūžņi, betona masīvi, koksne utt.), izveidots īpaši aprīkota piesārņoto nogulumu deponēšanas vietā Karostas kanāla austrumu galā, kur daļa piesārņojuma jau ir noglabāta. Projekta realizācijas rezultātā būtiski uzlabojās kanāla kopējais ekoloģiskais stāvoklis kanālā – naftas produktu un smago metālu koncentrācijas nogulumos samazinājās vairākas reizes, tomēr to koncentrācijas vēl aizvien neatbilst Ministru Kabineta noteikumu prasībām

  Karostas kanāla un Baltijas jūras vides uzlabošanas mērķa sasniegšanai sanācijas darbu laikā no kanāla gultnes tiks izņemti 202 247 m3 likumdošanas normām neatbilstošu nogulumu, kuros ir ieslēgtas 400 tonnas piesārņoto nogulšņu. Projekts tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 5 117 647,05 EUR, no kurām 4 350 000,00 EUR ir Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums.

  Vairāk par projektu

  Strādājam kopā zaļai Eiropai!

  Pasākums norisinās ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” finansiālu atbalstu projekta Nr. NFI/AK/02 “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” ietvaros.

  Informāciju sagatavoja

  Līga Ratniece - Kadeģe
  Sabiedrisko attiecību speciāliste
  Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
  Tālrunis: 63 407 708
  Mobilais tālrunis: 29 233 446
  E-pasts: liga@lsez.lv