Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  SIA “Liepājas enerģija” paziņojums par tarifa projektu15. maijs, 2024Paziņojumi

  SIA “Liepājas enerģija”, vienotais reģistrācijas numurs 42103035386, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, 2024. gada 9. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

  Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2024. gada 1. oktobri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar jaunas biomasas katlumājas nodošanu ekspluatācijā Liepājā, Slimnīcas ielā 2 un kurināmā cenu izmaiņām, kā arī ar izejvielu, materiālu, pakalpojumu un darbaspēka izmaksu pieaugumu.

  Tarifu projektā paredzētais tarifa ar neparedzētiem ieņēmumiem un izmaksām piemērošanas ilgums ir 1 gads no tā spēkā stāšanās brīža.

  Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var SIA “Liepājas enerģija”, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, septiņu (7) dienu laikā no paziņojuma publicēšanas elektroniskajā vietnē izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iepriekš sazinoties ar SIA “Liepājas enerģija”, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, rakstiski vai elektroniski, e-pasts info@liepajasenergija.lv.

  Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstiski vai elektroniski var iesniegt Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, e-pasts info@liepajasenergija.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, tel. 67 097 200, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".