Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  SIA “Liepājas RAS” akcija “Štepseles ceļojums” ir klāt!12. februāris, 2024Paziņojumi

  Jau vairākus gadus SIA “Liepājas RAS” akcijas “Štepseles ceļojums” ietvaros aicina skolēnus savā skolā vākt nolietotās elektroiekārtas, lai saudzētu vidi. Aktīvākajiem dalībniekiem ir iespēja iegūt vērtīgas balvas, ko klase var izmantot pēc saviem ieskatiem!

  Akcijas mērķis ir pievērst uzmanību videi kaitīgo preču pareizai un drošai apsaimniekošanai, vides aizsardzībai.

  Akcijas laiks no 2024. gada 8. februāra līdz 29. martam. Pieteikšanās līdz 15. martam, iesniedzot aizpildītu akcijas reģistrācijas anketu. Dalībnieki saņem uzskaites tabulas.

  Elektroiekārtas vāc līdz 29. martam, atzīmējot uzskaites tabulā savāktās ierīces. Tabula jāiesniedz līdz 29. marta 16.00.

  Elektroiekārtu izvešana plānota no 1. aprīļa līdz 12. aprīlim.

  Rezultāti tiks paziņoti ne ātrāk kā trīs dienas pēc nolietoto elektroierīču savākšanas no visām konkursā reģistrētājām izglītības iestādēm.

  BALVAS:

  Komandas, kas iegūs lielākos koeficientus pēc nodotajām iekārtām un uzskaites tabulām, tiks pie naudas balvām:

  • 1. vieta – 400 EUR
  • 2. vieta – 300 EUR
  • 3. vieta – 200 EUR

  Naudas balvu komanda varēs izlietot pēc saviem ieskatiem (piemēram, mācību gada noslēguma pasākumam, jaunas elektroierīces iegādei, kancelejas vai sporta preču iegādei, ekskursiju izdevumu segšanai, utt.).

  Detalizētāki akcijas noteikumi pieejami Liepājas RAS mājaslapā www.liepajasras.lv

  Papildu informācija

  Liāna Palma
  SIA „Liepājas RAS” ārējās komunikācijas speciāliste
  Tālrunis: 29 150 931
  E-pasts: liana@liepajasras.lv