Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Skolēnu dome

Liepājas Skolēnu dome (saīsināti – LSD) ir neatkarīga, demokrātiska jauniešu apvienība, kas pēc brīvprātības principiem apvieno Liepājas skolu aktīvākos jauniešus kopīgai darbībai.

Mērķi un darbība

LSD primārie mērķi ir organizēt Liepājas jauniešu ārpusskolas pasākumus un aktivitātes, stiprināt skolu savstarpējo sadarbību, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību labdarības, neformālās izglītības, sadraudzības u.c. pasākumos. LSD darbību koordinē un organizē LSD konsultants, ievēlēts LSD prezidents, viceprezidents. LSD ir pilsētas skolu vadošā struktūrvienība ar savu simboliku.

Liepājas Skolēnu dome sniedz Liepājas skolēniem iespēju kopīgiem spēkiem veidot sev apkārtējo vidi, augt un mācīties.

Skolēnu dome jau ir paveikusi daudzi, kā, piemēram, saliedējuši skolu līdzpārvaldes, organizējot sporta spēles, kopīgas diskusijas u.c. pasākumus. Ar mērķi izglītot jauniešus, tika veidoti lekciju cikli, kur tika apspriestas mūsdienās svarīgas tēmas jauniešiem, taču, lai veicinātu jaunatnes politiku, ir veikti dažādi pētījumi, rīkotas diskusijas ar lēmumu pieņēmējiem un jaunatnes jomas speciālistiem. To visu papildina aktivitātes brīvā laika pavadīšanai, piemēram, orientēšanās spēles, vides labiekārtošanas darbi, koncerti un pasākumi, labdarība u.c.

LSD uzdevumi

  • nodrošināt Liepājas skolēniem iespēju līdzdarboties savas pilsētas jauniešu sabiedriskās dzīves organizācijā;
  • uzturēt kontaktu ar Liepājas skolu līdzpārvaldēm;
  • pēc iespējas regulāri sniegt savu devumu Liepājā notiekošo pasākumu un aktivitāšu pilnveidē;
  • pašiem izplānot, piesaistīt finansējumu un realizēt vismaz vienu apjomīgu vai vairākus mazus projektus mācību semestrī;
  • izplatīt informāciju par Liepājas jauniešu sabiedriskās dzīves aktualitātēm, kā arī attīstības iespējām gan Latvijā, gan pasaulē, izmantojot savas sociālo tīklu platformas Facebook un Instagram un ar dalībnieku starpniecību nododot informāciju visu Liepājas skolu līdzpārvaldēm;
  • veicināt un uzturēt LSD kontaktu ar citu Latvijas pilsētu skolēnu domēm.

Kontaktinformācija

Kristers Tomsons
Liepājas Skolēnu domes prezidents
Tālrunis: 20 217 363
E-pasts: skolenudome.2020@gmail.com

Ieva Cipriķe
Liepājas Skolēnu domes konsultante
Tālrunis: 29 770 844
E-pasts: ieva.ciprike@liepaja.edu.lv

  • Atjaunots:
  • 5. decembris, 2022