Skolēnu dome

Liepājas Skolēnu dome (saīsināti – LSD) ir neatkarīga, demokrātiska jauniešu apvienība, kas pēc brīvprātības principiem apvieno Liepājas skolu aktīvākos jauniešus kopīgai darbībai.

Mērķis un darbība

LSD mērķis ir apvienot, izglītot un informēt Liepājas pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo skolu līdzpārvaldes.

LSD darbības pamatprincips ir sadarbība ar Liepājas izglītības iestādēm, dibinot kontaktus caur skolu pārstāvjiem.

LSD darbību koordinē un vada LSD konsultants, ievēlēts LSD prezidents, viceprezidents un padome. LSD ir pilsētas skolu vadošā struktūrvienība ar savu simboliku.

LSD uzdevumi

 • informēt Liepājas skolu līdzpārvaldes par valsts un pilsētas jauniešu aktivitātēm,
 • koordinēt Liepājas skolu līdzpārvalžu darbību,
 • pilnveidot Liepājas jauniešu sabiedrisko dzīvi,
 • veicināt jauniešu prasmju attīstīšanu,
 • veicināt informācijas apmaiņu par aktuāliem notikumiem, norisēm un problēmām starp skolēniem, kas darbojas LSD un iesaistītajām skolām,
 • piedalīties Liepājas, Latvijas un ārvalstu jauniešu pasākumos,
 • piesaistīt papildus finanšu līdzekļus LSD noteikto mērķu realizācijai,
 • veidot un nostiprināt LSD tradīcijas,
 • nodrošināt LSD veiksmīgu prezentāciju līdzpārvalžu noslēguma konferencē Liepājas, Latvijas un starptautiskā mērogā.

Liepājas Skolēnu dome ir vieta, kur aktīvākie, radošākie, ideju pārbagātie Liepājas skolu jaunieši satiekas vienuviet, veido pasākumus jauniešiem, skolotājiem un, protams, paši gūst pieredzi, zināšanas.

Kontaktinformācija

Elvijs Griģis
Liepājas Skolēnu domes prezidents
Tālrunis: 28 253 655
E-pasts: skolenudome.2020@gmail.com

 • Atjaunots:
 • 6. oktobris, 2020