Slēgs satiksmi Jelgavas un Autoru ielas posmos22. oktobris, 2021Paziņojumi

  Remontdarbu ceļazīmes
  1 no 1

  Lai veiktu kanalizācijas tīklu izbūvi, no 25. oktobra līdz 28. oktobrim tiks slēgta satiksme Jelgavas ielā, posmā no Autoru ielas līdz Tirgus ielai, un no 29. oktobra līdz 26. novembrim Autoru ielā, posmā no Jelgavas ielas līdz Teodora Breikša ielai. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem.

  Būvuzņēmējam būvdarbu laikā jānodrošina nekustamā īpašuma īpašniekiem piekļūšanu zemesgabaliem, operatīvo un specializēto transportlīdzekļu piekļūšana zemesgabaliem un netraucētu caurbraukšanu, gājēju drošu pārvietošanos, kā arī ielas posmos, kur netiek veikti darbi, nodrošināt transporta kustību.

  Darbus, pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2012. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 33 „Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā” 7. punktu, veiks SIA “Būvmehanizācija”.

  Informāciju sagatavoja

  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
  E-pasts: samd@liepaja.lv