Sociālā darbinieka atbalsts

Iedzīvotājiem, kuri nonākuši dažāda veida dzīves grūtībās, var saņemt profesionāla sociālā darbinieka atbalstu, lai kopīgi risinātu radušās problēmas.

Aicinām vērsties Sociālajā dienestā, ja nespēj problēmas risināt saviem spēkiem, kā arī, ja esi no ģimenes:

  • kurā nav pietiekami nodrošināta bērnu aprūpe, uzraudzība, un audzināšana,
  • kurā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi,
  • kurā bērni cieš no prettiesiskām darbībām,
  • kuras bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē,
  • un citos gadījumos.

Sociālais dienests nodrošinās:

  • konsultācijas sociālo problēmu risināšanā un izstrādās rehabilitācijas plānu to risināšanai,
  • virzīs uz pozitīvām pārmaiņām,
  • izvērtēs dzīves apstākļus un izvērtēs iespējas situācijas uzlabošanai,
  • sadarbosies ar valsts un pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, lai sekmētu sociālo problēmu risināšanu.

Sociālās situācijas risināšana ir iespējama, ja pats iesaistīsies sociālo problēmu risināšanā. Sociālais darbinieks nav brīnumdaris un glābējs, kurš persona/ģimenes vietā atrisinās sociālas problēmas un novērsīs krīzes situāciju, bet gan palīgs un speciālists sociālo problēmu risināšanā.

Kur saņemt sociālā darbinieka atbalstu

Sociālajā dienestā
E.Veidenbauma ielā 3 un Ģenerāļa Baloža ielā 1
Tālrunis: 63 489 681; 63 489 675
Mobilais tālrunis: 26 652 559

Pieņemšanas laiks
Pirmdien 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Otrdien 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdien 9.00–13.00 un 14.00–18.00
Piektdien 8.00–16.00

Sociālā darba daļas vadītāja
Anita Segliņa
Tālrunis: 63 489 679

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

E. Veidenbauma ielā 3, 3. stāvā, 304.–310. kabinetā

Tālrunis: 63 489 682; 63 489 678; 63 489 680; 63 489 675; 63 489 676
Mobilais tālrunis: 26 652 559

Pieņemšanas laiks
Pirmdien 8.00–17.00
Otrdien 8.00–17.00
Ceturtdien 9.00–18.00
Piektdien 8.00–16.00

Ģenerāļa Baloža ielā 1, 1. stāvā, 2. kabinetā

Tālrunis: 63 456 185

Pieņemšanas laiks
Pirmdien 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Otrdien 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdien 9.00–13.00 un 14.00–18.00