Sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem bērnam, kurš cietis no vardarbības, sniedz dzīvesvietā, ieslodzījuma vietā, sociālās korekcijas izglītības iestādē un bērnu aprūpes iestādē (ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultācijām) vai sociālās rehabilitācijas institūcijā (sociālās rehabilitācijas kurss līdz 30 vai līdz 60 dienām).

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams bērna vecāka, aizbildņa, iestādes vadītāja, audžuģimenes vai bāriņtiesas iesniegums par nepieciešamību bērnam piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, norādot, no kāda veida vardarbības bērns cietis un kur tā notikusi, kā arī psihologa vai sociālā darbinieka slēdziens. Ja sociālās rehabilitācijas pakalpojumu būs jāsaņem institūcijā, papildus iepriekšminētajiem dokumentiem, iesniedzams arī izraksts no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par saņemto ārstēšanu.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā psihologu konsultāciju veidā par pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz 150 eiro apmērā kalendārajā gadā ir tiesības saņemt bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, ja pēc valsts apmaksāta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas bērnam nepieciešams turpināt sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā.

Pakalpojuma saņemšanai bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.

Informāciju un konsultāciju par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot Sociālajam dienestam pa tālruni: 63 489 674.

Pakalpojuma saņemšanas nosacījumus nosaka:

*** Pakalpojuma "Sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv