Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālā rehabilitācija vardarbībā iesaistītām personām

Pilngadīgām personām, kuras cietušas no vardarbības (tostarp fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības, draudiem vai vardarbīgas kontroles), izstrādāts sociālās rehabilitācijas kurss.

Cietušā persona rehabilitāciju var saņemt vienā no šādiem veidiem:

  1. Sociālās rehabilitācijas kursa veidā – līdz 30 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā ar izmitināšanu,
  2. Individuālu konsultāciju veidā – psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijas dzīvesvietā līdz desmit reizēm.

Lai saņemtu pakalpojumu, cietušajam jāvēršas:

  • Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, E. Veidenbauma ielā 3,
  • ai biedrības “Centrs MARTA” Liepājas filiālē, Kūrmājas prospektā 11. Pierakstīties uz bezmaksas konsultāciju pie speciālista var, zvanot pa tālruni: 29 195 442 vai rakstot uz e-pasta adresi: centrs@martaliepaja.lv.

Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu var pieprasīt persona:

  • pret kuru uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību, vai kriminālprocess par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu,
  • par kuru valsts vai pašvaldības policijas, sociālā dienesta vai bāriņtiesas rīcībā ir informācija, ka persona izturējusies vardarbīgi vai izteikusi draudus pielietot vardarbību,
  • kura baidās, ka tā varētu izturēties vardarbīgi, vai atzīst, ka ir veikusi vardarbību.

Persona pēc palīdzības un padoma var vērsties Sociālajā dienestā. E. Veidenbauma ielā 3, 220. kabinetā, kur tiek pieņemts lēmums par pakalpojuma piešķiršanu. Plašāka informācija, zvanot pa tālruni: 63 489 674.

Pakalpojuma piešķiršanas kārtību nosaka: Ministru kabineta noteikumi Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”.

  • Atjaunots:
  • 15. marts, 2021