Sociālais atbalsts ģimenēm dzīves grūtībās

Ģimenes, kuras, pārvarot dzīves grūtības, saviem spēkiem nespēj risināt sociālas problēmas, var vērsties Sociālā dienesta Sociālā darba daļā un saņemt palīdzību pie profesionāliem darbiniekiem.

Atbalstu ģimenes var saņemt dažādās dzīves situācijās, tostarp ģimenes:

  • kurās nav pietiekami nodrošināta bērnu aprūpe, uzraudzība, un audzināšana,
  • kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi,
  • kurās bērni cieš no prettiesiskām darbībām,
  • kuru bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē,
  • un citos gadījumos.

Lai atrisinātu vai mazinātu sociālas problēmas, arī pašai personai vai ģimenei aktīvi jāiesaistās radušos problēmu risināšanā.

Kur saņemt sociālā darbinieka atbalstu

Sociālā darba daļa

Adrese: Ed. Veidenbauma ielā 3 un Ģenerāļa Baloža ielā 1

Anita Segliņa
Sociālā darba daļas vadītāja
Tālrunis: 63 489 679

Baiba Verbele
Inga Pekele
Vecākie sociālie darbinieki
Tālrunis: 63 489 682

Sociālais darbinieks

Adrese: E. Veidenbauma ielā 3, 3. stāvā, 309. kabinetā
Tālrunis: 63 489 680, mobilais tālrunis: 28 327 597

Pieņemšanas laiks:

  • Otrdien 8.00–12.00 un 13.00–17.00
  • Ceturtdien 9.00–13.00 un 14.00–18.00

Sociālie darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem

Pieņemšanas laiks:

Pirmdien 8.00–17.00
Otrdien 8.00–17.00
Ceturtdien 9.00–18.00
Piektdien 8.00–16.00

  • Adrese: Ģenerāļa Baloža ielā 1, 1. stāvā, 2. kabinetā
    Tālrunis: 62 905 400, mobilais tālrunis: 26 652 558

Pieņemšanas laiks:

Pirmdien 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Otrdien 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdien 9.00–13.00 un 14.00–18.00