Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālais atbalsts ģimenēm dzīves grūtībās

Ģimenes, kuras, pārvarot dzīves grūtības, saviem spēkiem nespēj risināt sociālas problēmas, var vērsties Sociālā dienesta Sociālā darba daļā un saņemt palīdzību pie profesionāliem darbiniekiem kā sociālā darba pakalpojumu.

Sociālā darba pakalpojumu var saņemt

 • Ikviena ģimene ar bērniem no dzimšanas 0 līdz 18 gadiem ar multiplām problēmām, kurās bērnu pamatvajadzību nodrošināšanas grūtības vai pamešana novārtā ir saistīta ar vecāku vai aprūpētāja:
  • jebkura veida atkarību;
  • fiziskās, garīgās, psihiskās veselības traucējumiem;
  • ilgstošu nabadzību un izteiktu resursu trūkumu;
  • krīzes situāciju ģimenē.
 • Jebkura persona vai ģimene, kurai nav nepilngadīgu bērnu, krīzes situācijā.

Sociālais darbinieks, veidojot sadarbību ar ģimeni un personu, veic situācijas izvērtēšanu ģimenē un piesaista atbilstošos pakalpojumus.

Kur saņemt sociālā darbinieka atbalstu?

Sociālā darba daļa

Adrese: E. Veidenbauma ielā 3 un Ģenerāļa Baloža ielā 1

Sociālā darba daļas vadītāja
Anita Segliņa
Tālrunis: 63 489 679

Vecākie sociālie darbinieki
Baiba Verbele
Inga Pekele
Tālrunis: 63 489 682

Sociālais darbinieks

Adrese: E. Veidenbauma ielā 3, 3. stāvā, 310. kabinetā
Tālrunis: 63 489 681, mobilais tālrunis: 26 658 459

Pieņemšanas laiks:

 • Otrdien 8.00–12.00 un 13.00–17.00
 • Ceturtdien 9.00–13.00 un 14.00–18.00

Sociālie darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem

Pieņemšanas laiks:

Pirmdien 8.00–17.00
Otrdien 8.00–17.00
Ceturtdien 9.00–18.00
Piektdien 8.00–16.00

 • Adrese: Ģenerāļa Baloža ielā 1, 1. stāvā, 2. kabinetā
  Tālrunis: 62 905 400, mobilais tālrunis: 26 652 558

Pieņemšanas laiks:

Pirmdien 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Otrdien 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdien 9.00–13.00 un 14.00–18.00

 • Atjaunots:
 • 4. aprīlis, 2024