Sociālais atbalsts ģimenēm dzīves grūtībās

Ģimenes, kuras, pārvarot dzīves grūtības, saviem spēkiem nespēj risināt sociālas problēmas, var vērsties Sociālā dienesta Sociālā darba daļā un saņemt palīdzību pie profesionāliem darbiniekiem.

Atbalstu ģimenes var saņemt dažādās dzīves situācijās, tostarp ģimenes:

  • kurās nav pietiekami nodrošināta bērnu aprūpe, uzraudzība, un audzināšana,
  • kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi,
  • kurās bērni cieš no prettiesiskām darbībām,
  • kuru bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē,
  • un citos gadījumos.

Lai atrisinātu vai mazinātu sociālas problēmas, arī pašai personai vai ģimenei aktīvi jāiesaistās radušos problēmu risināšanā.

Sociālie darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem iedzīvotājus pieņem:

Centrā

Adrese: E.Veidenbauma ielā 3, 3. stāvā, 304.–310. kabinetos.
Speciālistu tālruņi: 63 489 682; 63 489 678; 63 489 680; 63 489 675; 63 489 676; 26 652 559

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdiena: 8.00–17.00.
Otrdiena: 8.00–17.00.
Ceturtdiena: 9.00–18.00.
Piektdiena: 8.00–16.00.

Karostā

Adrese: Ģenerāļa Baloža ielā 1, 1. stāvā, 2. kabinetā.
Speciālista tālrunis: 63 456 185.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdiena: 8.00–12.00 un 13.00–17.00.
Otrdiena: 8.00–12.00 un 13.00–17.00.
Ceturtdiena: 9.00–13.00 un 14.00–18.00.