Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālās dzīvojamās mājas

Sociālā dzīvojamā māja ir Liepājas Sociālā dienesta sociālā institūcija, kurā esošie dzīvokļi tiek izīrēti personām (ģimenēm), kuras ir atzītas par maznodrošinātām vai trūcīgām.

Ar ko atšķiras sociālais dzīvoklis no parastā dzīvokļa:

 • Sociālais dienests katru mēnesi sedz 2/3 maksu par īri,
 • Sociālais dienests apkures periodā katru mēnesi sedz 65% maksai par apkuri,
 • Sociālais dienests sedz visus maksājumus par koplietošanas telpām (virtuvēm, dušām).

Sociālās dzīvojamās mājas iedzīvotājiem ir pieejams:

 • aprūpētāju pakalpojumi,
 • sociālo darbinieku konsultācijas.

Īres tiesības uz dzīvokli sociālajā dzīvojamā mājā tiek piešķirtas maznodrošinātām vai trūcīgām personām (ģimenēm), kas noteiktas

Īres tiesību piešķiršanas kārtība:

 • pretendents iesniedz pieteikumu Nekustamo īpašumu pārvaldes Mājokļu nodaļai, pievienojot dzīvesvietas izziņu, pases kopiju, izziņu par pensijas apmēru vai citiem ienākumiem (ja persona pati nespēj nokārtot dokumentus, tad to palīdz izdarīt Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas sociālie darbinieki),
 • iesniegtos dokumentus izskata Mājokļu nodaļa un lēmumu par dzīvokļa piešķiršanu pieņem Liepājas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisija,
 • sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku ne ilgāk par 6 mēnešiem,
 • īres pirmreizējās tiesības piešķir uz 6 mēnešiem, pēc tam dzīvokļa īres tiesības piešķir līdz diviem gadiem ar sešu mēnešu pārvērtēšanu, vai nav zuduši apstākļi īrei.
 • personai īres tiesības Sociālā dzīvojamā mājā tiek pagarinātas, ja persona nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
 • sociālā dzīvokļa lietošanas kārtību nosaka īres līgums un Sociālās dzīvojamās mājas iekšējās kārtības noteikumi.

Kontaktinformācija

Sociālā dzīvojamā māja Flotes ielā 14

Vadītāja: Baiba Purmale
Pieņemšanas laiks: pirmdienās no 14.00 līdz 17.00
Tālrunis: 63 429 387
Adrese: Flotes iela 14, Liepāja, LV-3405

Sociālā dzīvojamā māja Kuldīgas ielā 34

Vadītāja: Kristīne Družiņina
Pieņemšanas laiks: pirmdienās no 14.00 līdz 16.00
Tālrunis: 63 454 532
Adrese: Kuldīgas iela 34, Liepāja, LV-3414

Sociālā dzīvojamā māja Viršu ielā 9/11

Vadītāja: Jeļena Vasiļjeva
Pieņemšanas laiks: pirmdienās no 14.00 līdz 17.00
Tālrunis: 63 488 429
Adrese: Viršu iela 9/11, Liepāja, LV-3402

Sociālā dzīvojamā māja Ģenerāļa Baloža ielā 1

Vadītāja: Mairita Fogele
Pieņemšanas laiks: pirmdienās no 13.30 līdz 16.30
Tālrunis: 63 456 175
Adrese: Ģenerāļa Baloža iela 1, Liepāja, LV-3402

 • Atjaunots:
 • 15. aprīlis, 2024