Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Šovasar uz pludmali vedīs labiekārtotas laipas13. maijs, 2022Pašvaldība

  Tiek labiekārtota izeja uz pludmali
  1 no 1

  Svētdien, 15. maijā, sāksies pludmales sezona. Šobrīd Komunālā pārvalde ir paveikusi ierastos sagatavošanas darbus - sakārtots un izvietots esošais pludmales inventārs - koka laipas, pārģērbšanās kabīnes, norādes zīmes, arī atkritumu urnas un pārvietojamās tualetes.

  Taču sezonas sākumā pludmales apmeklētājiem būs neērtības - vēl kādas nedēļas turpināsies izeju uz liedagu izbūve un labiekārtošana.

  Maijā un jūnijā turpināsies jauno koka laipu izbūve un pakāpeniska visa paredzētā aprīkojuma uzstādīšana un pievienošana inženierkomunikācijām pie Centrālās glābšanas stacijas, kā arī pie kafejnīcām "Red Sun Buffet" un "7. līnija". Notiks veloceļa un gājēju ietves sakārtošanu starp šīm izejām Jūrmalas parka daļā. Darbi turpināsies saskaņā ar būvprojektu, kura īstenošana sākās pagājušā gada pavasarī un kas izstrādāts atbilstoši pludmales attīstības tematiskajam plānojumam.

  Jaunās stacionārās tualetes, dušas, pārģērbšanās kabīnes, norādes un cits inventārs, ko paredz minētais būvprojekts, būs pieejams, kad objektu pieņems ekspluatācijā, un tas, visdrīzāk, notiks jūnija otrajā pusē. Tad kopā ar Roņu ielas izeju, kas ekspluatācijā nodota pērn, būs pieejamas četras labiekārtotas vietas, kas ved uz Liepājas liedagu.

  Roņu ielas galā jaunas ģērbtuves un cits labiekārtojums apmeklētājiem būs pieejams no peldsezonas sākuma.

  Pārmaiņas pludmalē un parka zonā, kur vēl turpinās gājēju un veloceļa posmu pārbūve, nodrošinās ne tikai ērtāku atpūtu pie jūras ikvienam apmeklētājam, bet arī paplašinās Komunālās pārvaldes uzkopšanas/uzraudzības darbu apjomu un veidus.

  Kamēr norisināsies būvdarbi, Komunālā pārvalde ir nodrošinājusi nepieciešamo pārvietojamo inventāru abās Zilā karoga pludmalēs - Centra un Dienvidrietumu peldvietā. Pēc jaunā labiekārtojuma "atvēršanas" pārvietojamais inventārs Centra peldvietā tiks demontēts un pārcelts vai nu uz citām pludmales vietām vai noliktavu.

  Ar peldsezonas sākumu atsāks strādāt Pludmales glābšanas dienests. Šī būs piektā vasara, kopš dienests savas funkcijas veiks Komunālās pārvaldes vadībā.

  Abās Zilā karoga pludmalēs glābēji līdz septembra vidum strādās ik dienu - no pulksten 10 līdz 22. Peldvietu novērošana notiks, izmantojot videokameras un veicot patrulēšanu no krasta un jūrā.

  Abu peldvietu robežas ūdenī, tāpat kā iepriekš, tiks apzīmētas ar koši sarkanām, kopskaitā, 36 bojām. Bojas atradīsies tādā attālumā no krasta, kas nerada papildu riskus peldētāju drošībai. To izvietošana notiks maija beigās vai jūnija sākumā, vērojot laikapstākļus un ūdens temperatūru.

  Pludmales apmeklētāji ir aicināti stingri ievērot glābšanas dienesta norādes un brīdinājumus, sadarboties ar dienesta darbiniekiem un iepazīties ar visu informāciju, kas pieejama pludmalē.

  Abās peldvietās, blakus novērošanas torņiem, atrodas liela izmēra stendi ar informāciju par pludmales zonējumu, par drošību uz ūdens, glābēju karogu signālu nozīmi, par kārtību, kas jāievēro apmeklētājiem. Šajos stendos peldsezonas laikā regulāri tiks izvietoti Veselības inspekcijas dati par ūdens tīrību un cita informācija.

  Drošas peldēšanas zonas liedagā labos laikapstākļos glābēji apzīmēs ar piloniem un norādi: “Peldēt starp karogiem!”. Ja stipra vēja, viļņu un citu iemeslu dēļ peldēties būs aizliegts, tad pie abu peldvietu novērošanas torņiem un liedagā glābēji pacels sarkanos karogus.

  Centrālās glābšanas stacijas tornī elektroniskais tablo sniegs operatīvu meteoroloģisko informāciju, informāciju par peldēšanās apstākļiem/drošību, kā sazināties ar glābējiem un citus paziņojumus.

  Uz pārģērbšanās kabīnēm liedagā būs lasāmi brīdinājumi/atgādinājumi par viltus dzintaru un drošības uz ūdens pamatnoteikumi.

  Uzziņai

  Liepājas pludmales izeju un apkārtējās teritorijas pārbūves un labiekārtošanas darbi paredz:

  • gājēju takas pārbūvi ar cieto segumu līdz pludmales vārtiem un ar koka segumu pludmalē;
  • stacionāro publisko tualešu, dušu un dzeramā ūdens punktu izveidi;
  • velostatīvu, ģērbtuvju, SOS punktu, solu un atkritumu urnu izvietošanu;
  • informācijas stendu un virziena norāžu izvietošanu;
  • kāpu eroziju mazinošo risinājumu izbūvi un kāpu biotopa stāvokļa uzlabošanas pasākumus;
  • papildu apstādījumu izveidi un citus labiekārtojuma darbus.

  Pludmales uzturēšanu atbilstoši līgumiem, kas noslēgti ar Komunālo pārvaldi, nodrošina:

  • SIA “Eco Baltia Vide” veiks pludmales inventāra, tai skaitā, pārvietojamo tualešu, kā arī liedaga un kāpu zonas ikdienas uzkopšanu;
  • SIA “Vides pakalpojumu grupa”– atkritumu konteineru izvietošanu liedagā un Jūrmalas parkā, pie izejām uz pludmali;
  • SIA “Amber Kei” – stacionāro tualešu kopšanu Roņu ielas galā;
  • SIA “Tranzīts L” – liedaga smilšu sijāšanu.

  Pludmales inventārs 2022. gada vasaras sezonā:

  • ģērbtuves - 21 gab.
  • gājēju laipas - 13 izejās uz pludmali; labiekārtotas laipas ir Roņu ielā, vēlāk būs pie Centrālās glābšanas stacijas, kā arī pie kafejnīcām "Red Sun Buffet" un "7. līnija".
  • norādes un informācijas zīmes – lielie stendi ar Dienvidu un Centrālās pludmales zonējumu, norādes pie visām izejām, brīdinājumi par “viltus dzintaru” fosforu - uz pārģērbšanās kabīnēm, latviešu, krievu un angļu valodā.
  • soliņi - 40 gab.
  • pārvietojamās tualetes - 21 gab., ieskaitot cilvēkiem ar kustību traucējumiem; Roņu ielas galā stacionārās tualetes – 3 gab.
  • atkritumu urnas - 50 gab.
  • abās Zilā karoga peldvietās ir nodrošināta dalīta atkritumu savākšana - sadzīves atkritumi, stikls, plastmasa/papīrs.

  Papildu informācija

  Aigars Štāls
  Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists
  Tālrunis: 26 444 290
  E-pasts: aigars.stals@liepaja.lv